Nagrađeni radovi, 2015./16. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Interdisciplinarno područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vedrana Dumić i Karlo Mak Geografija potrošnje mladih: Usporedba potrošačkih navika maturanata Samobora i Zaboka Prirodoslovno-matematički fakultet i Filozofski fakultet pregled

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Josipa Periša, Marko Tijardović Određivanje niskih koncentracija etanola (< 0,5 g/L) u slini, serumu i urinu nakon konzumacije alkoholnih pića Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Filip Kozlina Sinteza i karakterizacija novih derivata cimetne kiseline i primakina Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Nives Bebek Sinteza i reaktivnost benzhidril-pentafluorfenil-etera u 80%-tnoj vodenoj otopini etanola Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Isabella Koprivec, Josipa Korman Uloga topivih adhezijskih molekula sICAM i sVCAM u etiologiji i dijagnostici fibromialgije Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivan Pokrovac Utjecaj stereoizomera mentola na staničnu stjenku vrste Candida albicans te ljudskih eritrocita u uvjetima in vitro Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Antun Rudolf Pavelić Hemodinamski odgovor na zračno-provodljiv zvučni podražaj je posredovan vestibulosimpatičkim refleksom Medicinski fakultet pregled
Lorena Bosnar, Ana Bojko Prognostičko značenje elektrokardiografskih kriterija za hipertrofiju i opterećenje lijeve klijetke u hipertoničara sa simptomatskom perifernom arterijskom bolesti Medicinski fakultet pregled
Filip Đerke i Luka Filipović-Grčić Subatmosferski tlak unutar duralnih sinusa: novi pogledi Medicinski fakultet pregled
Ivana Jonjić, Ivana Ježić Sukladnost farmakološke prevencije tromboembolijskih komplikacija fibrilacije atrija sa ESC smjernicama u urbanoj i ruralnoj populaciji Hrvatske Medicinski fakultet pregled
Ivan Banovac UTJECAJ GENA ZA BMP3 NA TRABEKULARNE I KORTIKALNE PARAMETRE DUGIH KOSTIJU MIŠA Medicinski fakultet pregled
Iva Japundžić, Dario Novak Učestalost nepoželjnih kožnih reakcija tijekom uporabe proizvoda od lateksa pri stomatološkom radu Stomatološki fakultet pregled
Mateja Suk Učinkovitost laserski aktiviranog ispiranja u uklanjanju zaostalog bioaktivnog punila iz korijenskog kanala nakon revizije Stomatološki fakultet pregled
Maria Radman ZNANJE STUDENATA 4. i 5. GODINE STUDIJA DENTALNE MEDICINE O RAKU USNE ŠUPLJINE Stomatološki fakultet pregled
Ivana Ivanković Analiza genetičke raznolikosti gljivice Malassezia pachydermatis izolirane iz smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na području Republike Hrvatske Veterinarski fakultet pregled
Ante Stojanac Analiza izražaja gena tijekom in vitro diferencijacije neurona Veterinarski fakultet pregled
Kim Korpes Anatomske varijacije glavnog limfnog voda (ductus thoracicus) u psa Veterinarski fakultet pregled
Antonela Čuić UTJECAJ POLIMORFIZMA GENA FASN NA KONCENTRACIJU KONJUGIRANE LINOLNE KISELINE U MLIJEKU Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matea Petar, Mislav Kontek Morfološke karakteristike korijenovog sustava pšenice i njihova uloga u usvajanju fosfora Agronomski fakultet pregled
Petra Škrlec Primjena WinSEEDLE™ sustava u morfološkoj karakterizaciji sjemenki marelice (Prunus armeniaca L.) Agronomski fakultet pregled
Dević Doroteja, Karača Sara Kontaminacija hrane za životinje deoksinivalenolom i zearalenonom i pripadajuće stope prijenosa istih u mlijeko Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Karla Kelšin, Ena Cegledi Primjena mikrovalova u ekstrakciji polifenolnih spojeva pokožice komine grožđa Cabernet Sauvignon, Merlot i Teran Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Lucija Marković Utjecaj hladne plazme na senzorska i fizikalno-kemijska svojstva soka od jabuke Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Antonio Zandona Utjecaj metode za unos DNA na spektar rekombinacijskih događaja u kvascu Saccharomyces cerevisiae Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Lucija Lulić Uvođenje mutacija u gen SCW4 s ciljem ispitivanja načina vezanja proteina Scw4p u staničnu stijenku kvasca Saccharomyces cerevisiae Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Lana Jarža ˝Lupa˝ ormarić za pohranu uzoraka za prepoznavanje anatomskih karakteristika drva Šumarski fakultet pregled
Krešimir Begović i Stipan Čupić KLIMATSKI ODAZIV OBIČNE SMREKE (Picea abies L. (H. Karst.)) NA PODRUČJU SJEVERNOG VELEBITA Šumarski fakultet pregled
Juraj Stanešić UTJECAJ VELIČINE ČESTICE DRVA CRNE TOPOLOVINE (Populus nigra L.) NA SADRŽAJ I SVOJSTVA BIO-ULJA I BIO-UGLJENA Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mario Dilberović Razumljivost govora u školskim učionicama Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Suzana Rendulić Analiza modela ukupne nagrade kao motivacijskog pristupa Milenijskoj generaciji zaposlenika Ekonomski fakultet pregled
Veronika Kanižić i Antonija Milak Analiza razlika u korištenju Facebooka između komercijalnih i društvenih poduzeća Fakultet organizacije i informatike pregled
Barbara Šlibar, Dragana Mlikota Veličina i odrednice potencijalnog „odljeva mozgova“ studenata Sveučilišta u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike pregled
Ana Rogić i Nikola Šimić Dokumentarni film: Stvarajući Erasmus Guide Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Marijan Crnjak Fluidnost granica na mikrorazinama: geopolitika regija i regionalizacija Republike Hrvatske Fakultet političkih znanosti pregled
Bruno Rukavina i Florijan Bašić Politički diskurs i konstrukcija stereotipa o migrantima među studentima Sveučilišta u Zagrebu Fakultet političkih znanosti pregled
Katarina Pera i Tomislav Pintarić Spolne razlike u povezanosti neuroticizma i timarenja kod smeđih kapucina (Sapajus apella) Filozofski fakultet pregled
Sandra Šević Tko se odlučuje testirati se na HIV? Prediktori testiranja na HIV među hrvatskim gej i biseksualnim muškarcima Filozofski fakultet pregled
Jasmina Mehulić Validacija upitničke mjere konstrukta poniznosti Filozofski fakultet pregled
Ana Ciprić Virtualne društvene mreže, samo-objektivizacija i zadovoljstvo izgledom kod adolescentica: rana socijalizacija kao protektivni faktor Filozofski fakultet pregled
Dorotea Sudar Društveni kontekst kao dimenzija profesionalnog integriteta policije Hrvatski studiji pregled
Tiffany Matej Hrkalović, Patricia Tomac Elektrofiziološka mozgovna aktivnost prilikom motorne i kognitivne inhibicije ovisno o dominantnosti ruke Hrvatski studiji pregled
Ana Petelinšek i Dora Pavlinić Razlika u sadržaju stigme prema različitim psihičkim poremećajima Hrvatski studiji pregled
Ivan Jukić Razlike u motoričkim znanjima i sposobnostima između selekcionirane i neselekcionirane skupine djece u nogometu Kineziološki fakultet pregled
Tin Gojević UČINAK REKREATIVNOG ALPSKOG SKIJANJA NA UPALNE BIOMARKERE SRČANOŽILNIH BOLESTI Kineziološki fakultet pregled
Ivan Lulić, Branko Grman-Staničić Utjecaj izabranog vremena izračuna na pouzdanost varijabli za procjenu eksplozivne jakosti Kineziološki fakultet pregled
Relja Rajković i Luka Kušpilić AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA FIKTIVNIH LIKOVA ILI: KADA JE I SUPERJUNACIMA POTREBNA ZAŠTITA Pravni fakultet pregled
Emina Pinjić i Lucija Vranešević Djelotvorna zaštita prava na dom u parnici i ovrsi. Od partikularnih do sustavnijih rješenja Pravni fakultet pregled
Alma Pezerović, Maja Vučković Jesmo li ono što slušamo? Povezanost rizičnih ponašanja s vrstama glazbe koju mladi slušaju Pravni fakultet pregled
Andrea Konjević Međunarodnopravne obveze država u zaštiti izbjeglica u 21.-om stoljeću: Slučaj masovnog priljeva izbjeglica u Europu Pravni fakultet pregled
Andro Atlaga, Lovre Vulić Pitanje vjerodostojnosti ICTY-a kroz prizmu predmeta Gotovina Pravni fakultet pregled
Ivan Branimir Pavičić, Ivan Pižeta Slučaj "Franak" - Analiza slučaja, novi pristup ispitivanju valjanosti ugovora o kreditu i nastavak slučaja pred međunarodnim tijelima Pravni fakultet pregled
Kristina Kalić Ilustracije za slikovnicu «Kako je Leo upoznao brojeve» Učiteljski fakultet pregled
Petra Kuntin Učenička procjena korisnosti medija u suvremenoj nastavi osnovne škole Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Popović Arheologija od ljudi za ljude: Alati, tehnike i metode u službi lokalne zajednice Filozofski fakultet pregled
Anđela Nikolić Margan (FF) i Antonio Buničić (FER) Razvoj aplikacije za pomoć u rehabilitaciji djece s govorno-jezičnim poremećajima Filozofski fakultet pregled
Mihael Sučić Rijeke i šume kao živi organizam: doprinosi ekohistoriji područja Valpova od druge polovice 16. stoljeća do sredine 18. stoljeća Filozofski fakultet pregled
Maša Huzjak Shizoidno djevojaštvo: Postajati ženom u (suvremenoj) popularnoj kulturi Filozofski fakultet pregled
Tomislav Fuzul Starozavjetne Knjige o Makabejcima i hrvatska usmena epika: imagološki pristup Filozofski fakultet pregled
Ivan Vilović Šume i more: problem održivog razvoja u mletačkoj Dalmaciji (15-18.st.). Ekohistorija Filozofski fakultet pregled
Katarina Lukec i Matea Sučić Suvremeni zapisi usmene književnosti s područja Samarice i Cetinske krajine (istraživanje i analiza aktivnoga usmenoknjiževnog repertoara zajednice) Filozofski fakultet pregled
Petra Vručina Zagorka i povijesni diskurs u romanu Gordana Hrvatski studiji pregled
Valentin Stuhne Kriteriji cjelovite teorije vremena. Razvoj koncepcije vremena u jednoj povijesnoj perspektivi i obrana A teorije vremena u modernom filozofskom i prirodoznanstvenom kontekstu. Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kristina Tripalo i Monika Relković Bioerozivne strukture u bazi miocenske transgresije na Medvednici i njihovi recentni ekvivalenti u Jadranu Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tin Klačić Dimerizacija derivata dinitrozobenzena na površini zlata Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Sarah Ivušić Ispitivanje metode prognoze pijavica na Jadranu numeričkim meteorološkim modelom velike razlučivosti Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Toni Marković Magnetsko uređenje 3D metaloorganske mreže {[Cu (bpy)3][Mn2 (C2O4)3] H2O}n Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tihana Britvić, Petar Jurišin Matematika u politici Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Vedran Barbarić Međumolekulske interakcije u kristalnim strukturama jodidnih Cd(II) kompleksa s oksimskim ligandima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Antonio Štrkalj Metal-izolator prijelaz u jednodimenzionalnom modelu ravnina bakrovog oksida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Vedran Stipetić, Marta Dujella Numerička metoda za problem toka u sustavu cijevi Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tonka Šimurina Obrasci migracija makrozoobentosa u plitkom intersticiju sedrenih barijera Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tomislav Andrić Odziv koncentracija atmosferskih lebdećih čestica i ozona na meteorološke uvjete Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mario Poleto Primjena analognog modeliranja u proučavanju procesa tektonike i geološkom kartiranju Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Katarina Belačić i Anja Kostelac Priprema humane seril-tRNA-sintetaze i tRNASer za analizu mistranslacije serinskih kodona Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivana Grgić i Zuzana Redžović Procjena antropogenih utjecaja na rijeku Krku i potencijalne opasnosti za Nacionalni park Krka Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Matej Bubaš Proučavanje mikrosolvatacije anilina i hidroksilanilina novom klaster-kontinuum metodom solvatacije Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Dajana Barišić Sinteza aromatskih ortho-bis-ureidnih aromatskih derivata i termodinamička karakterizacija njihovih protonacijskih reakcija i kompleksiranja aniona u otopini Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Matej Poletar SINTEZA NOVIH IMIDAZOLNIH α-D-MANOPIRANOZIDA KAO POTENCIJALNIH FimH INHIBITORA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Nikola Bedeković, Kristina Smokrović Supramolekulsko samorazvrstavanje u čvrstom stanju u sustavima organskih kiselina i piridinskih derivata Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Antonela Trbović Torzijske grupe eliptičkih krivulja nad kvadratnim poljima Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Antonija Vlašić i Tamara Relić Idejna studija i projekt razvoja prostora buduće lake gradske željeznice Arhitektonski fakultet pregled
Nika Serdar Kuća s licem i naličjem - prijedlog nove tipologije socijalnog stanovanja u Mek'ele-u Arhitektonski fakultet pregled
Ivan Vujević Alat za brzo pretraživanje baza proteinskih sljedova Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Tomislav Petković, Luka Petrović Decentralizirano upravljanje multiagentskim robotskim sustavom Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Krešimir Benčić, Vjekoslav Nemec Dinamičko modeliranje fleksibilnih mikromreža i metode određivanja granica sigurnosti prilikom prelaska u otočni pogon Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Filip Marić i Ivan Jurin Intuitivni sustav teleoperacije robotskog manipulatora korištenjem RGB-Dubinske kamere Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Filip Šklebar, Matej Ferenčević Pametni senzorski čvor za praćenje elektrokardiograma i tjelesne aktivnosti Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Matea Pejčinović, Fran Stanić Primjena lokalnog pretraživanja u rješavanju problema izrade rasporeda zaposlenika Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Denis Čaušević Primjena uvjetnih slučajnih polja s Gaussovim potencijalima za semantičku segmentaciju Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Luka Malovan i Mirko Kokot Robotski potpomognuto dijagnosticiranje autizma: Evaluacija interakcije robota i djeteta Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Matija Srbić Smanjivanje broja slučajnih nesreća u kućanstvu koja uključuju djecu pomoću bluetooth pametnih senzora (Reducing accidental home injuries involving children with Bluetooth smart sensors) Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Martina Guliš Hidrotermalna sinteza i karakterizacija nanočestica cerijeva (IV) oksida Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Marko Levačić Optimizacija Wittigove reakcije za sintezu butadienskih derivata tiofena kao pogodnih kromofora za fototransformacije u nove potencijalno biološki aktivne heteropolicikle Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonio Pelesk, Kristina Lukin Porozne pelete kao nosači lijeka za reguliranje srčane aritmije Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Kristina Azinović Površinski fenomeni u silanskim prevlakama s nano-ZnO Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Petra Švelić, Šejla Zukić RAZVOJ ELEKTROKEMIJSKOG IMPEDANCIJSKOG SENZORA ZA IN SITU OCJENU DJELOTVORNOSTI ZAŠTITNIH PREMAZA Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Petra Kostanjevečki Razvoj nove, netoksične tehnike modifikacije površine čelika s ciljem poboljšanja korozijske stabilnosti u morskom okolišu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Denija Krivičić Remedijacija otpadne vode iz procesa proizvodnje maslinovog ulja Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Katarina Mužina, Mirna Vujnović Utjecaj molekulskih međudjelovanja smjesnih polimernih aditiva na viskoznost sintetskih motornih ulja Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Nino Korent i Krešimir Kušić Analiza utjecaja promjenjivog ograničenja brzine na protočnost prometa i zagađenje okoliša Fakultet prometnih znanosti pregled
Dominik Cvetek, Leo Tišljarić Mjerenje potrošnje energije malog električnog vozila s obzirom na konfiguraciju terena u svrhu optimiziranja rute vozila Fakultet prometnih znanosti pregled
Simon Ferlin Analiza geometrijskih parametara aneurizme abdominalne aorte na temelju CT snimaka Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Karlo Seleš; Denis Pevec Numerička simulacija procesa zavarivanja velikih i geometrijski složenih konstrukcija Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Kristijan Pucak Robotski manipulator s pneumatskim pogonom Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Martina Eva Tonković Sinteza hidroksiapatita iz ljuske jajeta precipitacijskom metodom Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Andrea Farkas Usporedna analiza statističkih značajki valova srednjega i sjevernoga Jadrana Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Ivan Majić Detekcija urbane vegetacije snimanjem georeferenciranog videozapisa modificiranom GoPro kamerom Geodetski fakultet pregled
Filip Milardović Biokompozit od konoplje i vapna Građevinski fakultet pregled
Matea Baričević i Paula Topić EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE PARAMETARA MODELA DINAMIČKOG HIGROTERMALNOG PONAŠANJA BETONA S RECIKLIRANIM AGREGATOM Građevinski fakultet pregled
Ivan Sokol, Nikola Mudrić Laboratorijski model transmisije valova kroz cijevne propuste u lukama/marinama Građevinski fakultet pregled
Anamarija Perić Numerička analiza visoke CLT zgrade s krutom jezgrom u seizmički aktivnom okruženju Građevinski fakultet pregled
Tea Martinac Povećanje stupnja održivosti vodoopskrbnih sustava kroz iskorištavanje viška tlaka za proizvodnju električne energije Građevinski fakultet pregled
Maria Babić, Nina Grbić Utjecaj vjetra i valova na izmjenu mora kroz propuste u marinama Građevinski fakultet pregled
Antonio Črešnar Utvrđivanje utjecaja ventiliranog sloja zraka na higrotermalno ponašanje vanjske ovojnice zgrade korištenjem numeričkih simulacija Građevinski fakultet pregled
Dino Priselac Programsko upravljanje i manipulacija portretom u računarskoj grafici Grafički fakultet pregled
Ivona Ivkić i David Ivaninić 3D geološki model ležišta boksita i arhitektonsko-građevnog kamena "Crvene stijene" Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Franjo Kovačević DETONACIJSKE ZNAČAJKE EMULZIJSKIH EKSPLOZIVA SMANJENE GUSTOĆE Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Dražen Tumara Procjena utjecaja tla zagađenog olovom na zdravlje ljudi, Studija slučaja: Sisak, Hrvatska Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Marina Cesarec Izrada islamskih geometrijskih uzoraka pomoću gereh pločica u računalnom programu Adobe Illustrator Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nastasja Štefanić Koreografija Cadenza per 6 Akademija dramske umjetnosti pregled
Mihaela Devald Roksandić O objektivizaciji balerine; promišljanja feminističke kritike baleta Akademija dramske umjetnosti pregled
Nikica Zdunić Portretni dokumentarni film "Sanja" Akademija dramske umjetnosti pregled
Ana Mušćet Na promjenu zraka Akademija likovnih umjetnosti pregled
Ivana Tkalčić Nepročitane knjige Akademija likovnih umjetnosti pregled
Petra Orbanić, Marija Plečko Umjetnički rad „Ništa, ali ipak je“ Akademija likovnih umjetnosti pregled
Valerija Jakuš i Mia Maraković Život ispod Sunca Akademija likovnih umjetnosti pregled
Ante Sladoljev G. C. Menotti - Amelija ide na ples Muzička akademija (bez dokumenta)
Aleksandra Bilanović Naslovne uloge u operama Muzička akademija (bez dokumenta)
Barbara Kajin Nastup sa Zagrebačkom filharmonijom 15.01.2016. u KDVL Muzička akademija (bez dokumenta)
Ana Dadić Solistički koncert uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, 12.siječnja 2016. Muzička akademija (bez dokumenta)
Aljaž Razdevšek Solo recital sa Zagrebačkom filharmonijom, Frank Martin, Ballade pour saxophone et orchestre Muzička akademija (bez dokumenta)

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Interdisciplinarno područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bruno Babić, Hrvoje Leko, Patrik Radas (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Tin Jovanovac, Zrinka Jurec i Medeja Kerec (Stomatološki fakultet) Individualizirana biorazgradiva mrežica za augmentaciju alveolarnog koštanog nastavka Fakultet strojarstva i brodogradnje i Stomatološki fakultet pregled
Tomislav Belić, Smiljan Buhin, Tomislav Jogun, Petra Lacković, Nino Malešić, Katarina Pavlek Analiza promjene zemljišnog pokrova u sjevernoj Hrvatskoj od 1981. do 2011. godine Prirodoslovno-matematički fakultet i Geodetski fakultet pregled
Josipa Ščapec, Ivan Šaban (Tekstilno-tehnološki fakultet) i Robert Surma (Fakultet storjarstva i brodogradnje) OBLIKOVANJE KORZETA I MODNIH DODATAKA NA ESTETICI MOBILNIH SKULPTURA MIROSLAVA ŠUTEJA PRIMJENOM ADITIVNIH TEHNOLOGIJA Tekstilno-tehnološki fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Zrinka Budimir, Matea Cerovac, Mario Štambuk Prosudba učinka sredstava za izbjeljivanje na promjenu boje zubi i nastanak postoperativne preosjetljivosti Stomatološki fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nevena Opačić, Anja Šagud, Antonia Skomrak, Josipa Đurak, Fabijan Kos Mladi izdanci („microgreens“) - brzo dostupan izvor minerala Agronomski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Domagoj Mišević, Ana Pavković, Antonio Šoštarić Modeliranje financijske pismenosti studenata Sveučilišta u Zagrebu: Analiza, perspektiva i prijedlozi za budućnost Ekonomski fakultet pregled
Sara Carević, Iva Hrestak, Anja Pećnik i Tena Roca Tko podržava dolazak izbjeglica u Hrvatsku? Odrednice stavova i socijalne distance prema izbjeglicama te preferirani oblici akulturacije izbjeglica kod građana Zagreba Filozofski fakultet pregled
Saša Preradović, Filip Sviben i Dario Vlahović Varanje učenika u zagrebačkim srednjim školama Hrvatski studiji pregled
Antonia Ćurković, Marko Kraljević, Ana-Marija Mioković Odnosi između države i vjerskih zajednica u Europskoj uniji - analize i kritike Pravni fakultet pregled
Sandra Dimitrijević, Dunja Janeš i Matea Miljuš PRAVNA REGULATIVA OBITELJSKOG NASILJA I NEOSJETLJIVOST INSTITUCIJA PREMA ŽENAMA ŽRTVAMA NASILJA Pravni fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Lukić, Ana Popović, Marija Kozjak, Sonja Klarić, Marko Mravunac, Ana Perković i Kristina Deskar Analiza društvene mreže Vjekoslava Spinčića na temelju digitalnog korpusa osobnih pisama s kraja 19. i početka 20. stoljeća Filozofski fakultet pregled
Filip Budić; Vjeran Brezak; Ana Katarina Gorički; Barbara Pavlek; Marina Stipić Grčka mitologija i istočna obala Jadrana Filozofski fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Hajdinjak, Vesna Gugić, Andrijana Horvat, Nikolina Malenica, Lucija Starčević, Ivana Žafran Utjecaj romske populacije na izabrane demografske strukture i kretanje stanovništva Međimurske županije: primjer općina Nedelišće i Mala Subotica Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mateja Nosil, Iva Štambuk, Margarita Vukoja Vizija Zagreba 2050. : ZAGWEB Arhitektonski fakultet pregled
Ivan Berdalović, Željko Osrečki i Filip Šegmanović Projektiranje sklopova za potiskivanje proboja fotodioda za detekciju jednog fotona Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Emerik Leaković, Milica Stevanović, Marija Filip IMOBILIZACIJA AMILAZE NA NANOČESTICE ŽELJEZOVOG (III) OKSIDA Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivona Krošl, Ivana Peran, Gabrijela Radić Odabir uvjeta redukcije grafenova oksida s ciljem dobivanja grafena za primjenu u superkondenzatorima i poluvodičkim diodama Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Nada Bijelica, Luka Brletić, Boris Bucak, Andrej Ignjatić, Vlatka Mišić, Ana Papac, Rosana Elizabeta Sente, Matea Vuletić, Petra Zorić Prijedlog informacijsko-komunikacijskog sustava za pružanje usluge informiranja korisnika u prometnom okruženju – SAforA Fakultet prometnih znanosti pregled
Marin Dokoza, Martina Furdić i Matea Mikulčić PRIJEDLOG RJEŠENJA ŽELJEZNIČKOG USKOG GRLA MEDITERANSKOG KORIDORA TEN-T MREŽE U REPUBLICI HRVATSKOJ Fakultet prometnih znanosti pregled
Marko Horvat, Borna Šojat i Josip Žužul Primjena tehnologije izbočina na napadnom bridu lopatica vjetroturbine Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Jelena Gabela, Majda Ivić, Nataša Jovanović Analiza vegetacijske aktivnosti pomoću NDVI metode upotrebom geostatističkih alata Geodetski fakultet pregled
Mijo Košić, Nikolina Habulan, Valentina Filipašić ODREĐIVANJE MASE TEŠKIH METALA KOJU JE MOGUĆE UKLONITI FITOREMEDIJACIJOM POMOĆU ĈESTIH SAMONIKLIH BILJAKA SA ZELENIH POVRŠINA GRADA VARAŽDINA Geotehnički fakultet pregled
Matea Džaja, Marija Held, Petra Ružić Eksperimentalno ispitivanje autogenog skupljanja samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima iz recikliranih automobilskih guma Građevinski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tibor Keser, Arijana Lekić-Fridrih, Ivor Šonje, Tihomir Vrbanec, Frane Pamić, Andrea Kaštelan Kratki dokumentarni film „Novo ruho Muzičke akademije“ Akademija dramske umjetnosti pregled

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

--

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Maruška Aras, Marin Klišmanić, Iva Kraljević, Martin Kuhar, Ivana Gulin, Pavle Matuško, Petra Tunjić, Ugo Korani, Veronika Mach, Tena Belčić, Boris Barukčić Giga Barićeva Akademija dramske umjetnosti pregled
Studenti Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Tekstilno-tehnološkoga fakulteta i Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Opera "Agrippina" G. F. Handela: Zajednički projekt studenata Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Tekstilno-tehnološki fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Iva Mandurić, 2. BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Antonia Dajak, 3.BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ema Pečenković, 3.BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dominik Brebrić, 2.BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Karla Lojen, 2. BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fran Blažeković, 2.BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Bruno Lang-Kosić, 2.BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivona Lerga, 3.BA Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Eda Tutić- 2. MA studij povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Leona Vertuš – 1. MA Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sabrina Smoković, 1. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Matej Merlić, 3. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Dalia Alić, 1. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Nina Vrdoljak, 3. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Ivona Zulim, 1. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Ana Sikavica, 2.MA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Laura Vuksan, 1. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Adrijana Dimić, 3. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Lovro Mrđen, 2. BA Odsjek filmske režije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Tadija Tadić, 3. BA Odsjek filmske režije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Dora Prpić, 3. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Luka Galešić, 3. BA Odsjek dramaturgije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Tomislav Šoban, 2. MA Odsjek filmske režije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Ana Rajić 3. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Matija Drniković, 1.MA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Matej Subotić, 1.BA Odsjek snimanja / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Petra Svrtan, 3. BA Odsjek glume / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Roko Sikavica, 3. BA Odsjek glume / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Denis Bosak, 3. BA Odsjek glume / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Ivan Colarić, 3. BA Odsjek glume / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Lucija Dujmović, 3. BA Odsjek glume / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Dino Pešut, 1. MA Odsjek dramaturgije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Tamara Damjanović, 3. BA Odsjek kazališne režije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Marin Leo Janković, 1. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Romana Brajša, 3. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Lucija Klarić, 3. BA Odsjek dramaturgije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Nina Bajsić, 3. BA Odsjek dramaturgije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Luka Dubroja, 1. BA Odsjek snimanja / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Tajana Bakota, 3. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Borna Vujčić, 3. BA Odsjek dramaturgije / ADU Sveučilišta u Zagrebu, Iris Tomić, 2. BA Odsjek produkcije / ADU Sveučilišta u Zagrebu Kazališna platforma Regionalne mreže akademija - Projekt: Pravda Akademija dramske umjetnosti, Arhitektonski fakultet i Filozofski fakultet pregled

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Interdisciplinarno područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Sara Plavljanin (Filozofski fakultet), Marina Giljanović i Anja Škara (Geodetski fakultet), Antonija Jurić (Ekonomski fakultet), Inja Butina i Marina Lidija Kalebić (Kineziološki fakultet), Ana Karaga i Danijela Fuštin (Medicinski fakultet), ZrinkaSpretnjak (Pravni fakultet), Anja Majstorović (Učiteljski fakultet), Marijana Mamić (Agronomski fakultet) 1. mjesto ženske sveučilišne reprezentacije u košarci na 13. Europskom sveučilišnom prvenstvu Sveučilište u Zagrebu pregled

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Katušin, Ena Gutić, Ira Fabijanić, Filip Lončarić, Vitorio Perić, Frane Markulić Veslačka sekcija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Medicinski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Katarina Franičević, Helena Gadže, Barbara Galić, Tea Logožar, Aleksandra Lovrić, Tanja Ožić-Bašić, Denis Pavičić, Anja Pranjić, Branko Reif Sveučilišno natjecanje u trgovanju vrijednosnim papirima Ekonomski fakultet pregled
Ana Sakač, Suzana Rendulić, Zoran Antolović, Alen Huskanović Natjecateljska postignuća (MyBeeLine) Fakultet organizacije i informatike pregled
Basioli Frane, Berečić Doris, Brčić Iris, Grujoski Mirna, Jagić Janja, Jurić Marina, Kršul Dora, Milevoj Karla, Pudja Sandra, Tomašić Ana Marija Studosfera Fakultet političkih znanosti pregled
Lovro Klepac, Lucija Skračić, Sandra Tomašković, Ivona Vidović Sudjelovanje na Simuliranom studentskom natjecanju iz međunarodnog trgovačkog i arbitražnog prava Willem C. Vis International commercial arbitration moot court Pravni fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Josip Andrašec, Marijan Balaško, Jerko Čulina, Ivan Knezović, Nikola Lisjak, Ivan Pađen, Ivan Radošević Projekt letjelice HUSZ Tern Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Armanda Mia, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Brcko Manuela, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Herga Ivan, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Jugović Monika, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Jurjević Ana, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Krajina Mirjam, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Krešić Gabrijela, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Ninić Iva, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Smolčec Lucija, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Višak Antonija, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Zujović Jana, 1. godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn (TTF) Kostimografska mapa "AGRIPPINA" Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Belec Dora, Benić Lucija, Čarapina Petra, Čunčić Ivan, Kolarić Marko, Pejaković Tajana Iva, Pokrovac Anita, Škrlec Marija, Vađunec Dalia Projekt CPSApunčić Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Krešimir Grgat, Matija Horaček, Zlatana Ibradžić, Mihovil Plečko Atlas iz patologije 1 i 2 Medicinski fakultet pregled
Yamit Miriam Berl, Monika Elisabeth Crumbach, Michael John Grasic, Anna Mara Hrgetić Vitols, Jason Matthew Kirincich, Christopher Lambers, Fanika Mrsić, Stefanie Angela Salamunec, Mia Stanišić, Marko Stručić, David Kubat, Tareq Rahimy, Zaki Hinnawi, Karim Al-Jabiri eMED Medicinski fakultet pregled
Brozan Ines, Filipčić Veronika, Filipović Martina, Fric Mateja, Laktić Martina, Makrić Darja, Miholić Petra, Rist Kristijan, Stojić Sofija, Štrkalj Martina, Zukanović Anja Volontiranje na projektu za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba Stomatološki fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Buntić, Patrick Bedić, Luka Brkić, Lovro Šprem, Luka Babić, Antonija Domšić, Ivana Hermeščec, Domagoj Palenkaš, Renato Bukovac, Luka Perović, Klara Dragišić, Karlo Varošanec, Ema Štimac, Nina Lokin, Marijan Buljan, Luka Malek, Ivan Fedor Projekt Uhvati me za riječ Ekonomski fakultet pregled
Antonija Milak, Tadija Bagarić, Ivana Pomper, Marija Ivurin, Valentina Ricijaš, Martina Kušer, Karlo Nadoveza Društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (studenti Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI-ja) Fakultet organizacije i informatike pregled
Lana Bene, Rebeka Lesac, Marina Hudoletnjak, Darjan Fiolić, Ivana Bašić, Lucija Tošić, Jozo Jozipović, Marija Žužak, Anja Stanko, Renata Šimić, Dejan Oblak, Ivan Granić, Ana Rogić, Nikola Šimić, Mislav Šćukanec-Rezniček, Ivan Gundić, Antonia Senjak, Nika Prpić, Zorana Čičak, Mislav Lugonjić, Maja Lena Lopatny, Luka Mihačić, Andrea Stojanović, Marko Raguž, Ivana Lešnjak, Ema Starčić, Ivan Fedor, Petra Ćubrić, Antonia Ćosić, Dina Cvek, Ina Milačić, Lina Malek, Bruno Brković TELEVIZIJA STUDENT - studentski medij Fakulteta političkih znanosti Fakultet političkih znanosti pregled
Kristina Samardžić (Pravni fakultet), Jelena Slavić Miljenović (Pravni fakultet), Marija Junković (Pravni fakultet), Ivan Burić (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Mislav Barišić (Filozofski fakultet), Ivan Barić (Fakultet političkih znanosti) Konferencija "Sloboda i odgovornost: rješenja mladih za probleme današnjice" Pravni fakultet pregled
Matija Brkić, Mirna Čolić, Dea Glavač, Ivana Grgić, Irena Grmovšek, Iva Jančevski, Rea Jozić, Lucija Koren, Lani Kovačević, Mia Novaković, Ana Ozmec, Sanja Pavić, Mia Petričušić, Kristina Puc, Vanja Salina, Josip Stipeljković, Mia Šaka, Domagoj Sakač, Mislav Vukina Odgovaranje na poziv: Pružanje humanitarne i pravne pomoći izbjeglicama i migrantima u Zimskom tranzitno-prihvatnom centru u Slavonskom Brodu Pravni fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Biluš Maris, Brajković Marija, Bujan Ursula, Deisinger Helena, Fontana Tihana, Janečić Klara, Jerman Kosjenka, Klakučer Karla, Klarić Neva, Matić Gabrijela, Mostarac Ivana, Popović Timon, Preradović Saša, Puškarić Ivona, Radošević Ana, Slavikovski Lana, Smolković Iva, Sviben Filip, Šimac Josipa, Šojat Marta, Štrbić Mateo, Šupljika Josipa, Tokalić Ružica, Tomiša Erna, Trgovec Dora, Vidović Anamarija, Vlahović Dario, Zoroja Andrea, Žipovski Jelena Stručni skup "Psihologija u praksi" Hrvatski studiji pregled
Dominik Šmida Volonterski rad u zajednici Hrvatski studiji pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivan Atelj, Petra Bakač, Francika Dragić, Damjan Klemenčić, Petar Labrović, Marko Lepoglavec, Karlo Radmanić, Kristina Režić, Projekt PRIMATIJADA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mia Andrašević, Vanja Borović, Juraj Božić, Domagoj Ciglar, Mario Grgurev, Stella Gojak, Ira Habijanec, Jelena Hajdinjak, Katarina Malić, Ivana Rašpolić, Matija Romić, Dora Sipina, Iva Štambuk, Ivan Zovko Projekt Adventski kalendar 2015. Arhitektonski fakultet pregled
Krešimir Benčić, Mirna Gržanić, Luka Jurinjak, Dora Mešić, Domagoj Mihalic, Ivan Novko, Zlatko Ofak, Iva Pavić, Boris Pećanac, Anamarija Pejić, Marko Salopek, Dominik Šekrst, Denis Šeper, Meri Tukač Konferencija ZEC - Zagreb Energy Conference 2015. Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Karla Biuković, Belma Gutlić, Filip Hormot, Stanko Krtalić Rusendić, Mak Muftić, Branko Perić, Marin Petričević, Bruno Vunderl (FER) i Tihana Vidnjević (Geodetski fakultet) Sajam poslova - Job Fair Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Borić Ivan (Fakultet prometnih znanosti), Bošnjak Nikol (Fakultet prometnih znanosti), Čupić Mišo (Fakultet prometnih znanosti), Daničić Nela (Hrvatski studiji), Horvat Yvonne (Fakultet prometnih znanosti), Marković Petra (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Megla Ela (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Papak Josip (Hrvatski studiji), Pavković Marija (Hrvatski studiji), Perko Dean (Hrvatski studiji), Rimac Mihaela (Hrvatski studiji), Slatković Harčević Leona (Hrvatski studiji), Široki Ivana (Hrvatski studiji), Šokčević Juro (Fakultet prometnih znanosti) KAMPUSIJADA SPORTSKO NATJECANJE STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Fakultet prometnih znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Hrvatski studiji pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vida Meić Uska ulica - platforma za mlade umjetnike na festivalu Špancirfest Akademija likovnih umjetnosti pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr