Akademske godine

U nastavku su navedene akademske godine za koje je završio natječaj za rektorovu nagradu.
Odaberite akademsku godinu.


Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr