Nagrađeni radovi, 2018./19. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ida Žrvnar Uloga protein-kinaza aktiviranih mitogenom i proteina toplinskog šoka u oksidacijskom stresu izazvanom ekstraktom dima cigareta kod A549 alveolarnih epitelnih stanica Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Barbara Rubinić, Luca Udovičić Sinteza i karakterizacijanovih derivata cimetne kiseline i harmina Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Jelena Buben Ispitivanje i usporedba učinka komercijalne doac-stop tablete i in house optimirane metode s medicinskim aktivnim ugljenom na uklanjanje interferencije direktnih oralnih antikoagulantnih lijekova u određivanju pretrage lupus antikoagulans Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Maja Brozović, Ante Mrše Nazalna depozicija in situ gelirajućih suspenzija flutikazonpropionata pri dvosmjernoj dostavi in vitro Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Nika Filipović, Pavao Mioč Zagrebački pristup standardizirane manualne segmentacije ishemijske ozljede mišjeg mozga snimljenog magnetskom rezonancijom  Medicinski fakultet pregled
Stjepan Budiša AKUTNI UČINAK INTRANAZALNOG INZULINA U MOZGU ŠTAKORSKOGA MODELA SPORADIČNE ALZHEIMEROVE BOLESTI Medicinski fakultet pregled
Lucija Šimunić, Dejana Jezernik Anhedonija u depresivnoj epizodi: Obilježja anhedonije u osoba s depresijom te usporedba anhedonije s nikotinskom ovisnošću u depresiji, shizofreniji i kontrolnoj skupini Medicinski fakultet pregled
Petra Bistrović Trebamo mobilne timove stručnjaka u zajednici za liječenje osoba s teškim duševnim bolestima? Ispitivanje stavova stručnjaka za mentalno zdravlje i bolesnika Medicinski fakultet pregled
Mira Knežić Izraženost proteina pentraxin 3 u difuznim karcinomima želuca Medicinski fakultet pregled
Vilim Molnar Izrada algoritma za definiranje etiologije primarnog aldosteronizma u slučajevima neuspjele kateterizacije adrenalnih vena Medicinski fakultet pregled
Margareta Ognjanović, Marko Zlendić UČINAK RAZLIČITIH PREPARATA FLUORA SA SLINOM PUŠAČA I NEPUŠAČA NA STVARANJE ALKALNO TOPLJIVIH FLUORIDA NA POVRŠINI CAKLINE Stomatološki fakultet pregled
Mia Ročan, Martina Batinić Analiza količine zaostalog punila nakon osnovne mehaničke obrade kanala i apikalnog proširenja kod revizije zavijenih korijenskih kanala zuba Stomatološki fakultet pregled
Ana Jonjić, Ivana Maretić NAČIN I KVALITETA VOĐENJA STOMATOLOŠKE DOKUMENTACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI NJEZINE UPOTREBE U FORENZIČKE SVRHE Stomatološki fakultet pregled
Valentina Margić, Patrik Meglić Provjera učinkovitosti bioloških i kemijskih pripravaka na inhibiciju rasta gljive Macrorhabdus ornithogaster in vitro Veterinarski fakultet pregled
Nikolina Škvorc Patohistološke osobitosti lezija uzrokovanih metiljem Fascioloides magna u jelena običnoga  Veterinarski fakultet pregled
Toni Maleš Postnatalno sraštavanje kostiju glave dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora Veterinarski fakultet pregled
Ingo Ralph Albin Lobpreis Morfometrijske osobitosti eritrocita ovaca pasmine lička pramenka Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Monika Nekić KLIJAVOST SJEMENA PRIMORSKOG VRISKA (Satureja montana L.) POD UTJECAJEM STRESA SUŠE I PREDSJETVENIH TRETMANA  Agronomski fakultet pregled
Barač Petra, Jurjević Paula Empirijsko istraživanje tržišta proizvoda od morskih algi Agronomski fakultet pregled
Kristina Žuna Utjecaj promjena prehrambenih i životnih navika na sastav mikrobiote usta u pretilih žena Zagrebačke županije  Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Tamara Vujović Razvoj PCR-testa za detekciju patogena Saprolegnia parasitica, uzročnika saprolegnioze Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Mattea Živković In situ karakterizacija morskih izolata bakterija mliječne kiseline kao potencijalnih ribljih probiotika  Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ana Pavičić Primjena aditivne tehnologije u pripremi funkcionalnih konditorskih proizvoda Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Valentina Lovrić, Bruno Mihaljević Utjecaj dužine i debljine korijenskih reznica paulovnije na uspješnost zakorjenjivanja  Šumarski fakultet pregled
Jasmin Horak ISTRAŽIVANJE TEMPERATURE KOD ROTACIJSKOG ZAVARIVANJA MOŽDANIKA Šumarski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Barbara Krizel, Lea Rodić Analiza učinka ulaganja u obrazovanje na produktivnost rada u zemljama Europske unije Ekonomski fakultet pregled
Tajana Šokec Modeliranje kontekstualno svjesnog agenta za razgovor na hrvatskom jeziku uz pomoć konačnog automata i strojnog učenja Fakultet organizacije i informatike pregled
Dora Petrović Automatska i kontrolirana obrada rodnih stereotipa budućih učitelja/ica u simuliranoj razrednoj situaciji Filozofski fakultet pregled
Stela Fumić Ocjene kao faktor uspostave društvenih odnosa učenika osnovnih škola na primjeru osnovnih škola Grada Zagreba Hrvatski studiji pregled
Marino Erceg Proizvodnja zločina humorom: političke karikature satiričkog tjednika Kerempuh u pripremi i prezentaciji sudskog procesa zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu (1945. - 1946.) Hrvatski studiji pregled
Valentina Pavlović, Marijan Vinogradac Koliko nam je važna sigurnost u društvu rizika? - Osobna i društvena sigurnost kao vrijednost u Jugoistočnoj Europi Hrvatski studiji pregled
Iva Mišak, Mateja Orlović Usporedba kinematičkih parametara slalom zavoja na skijaškom simulatoru, u slobodnom skijanju i u zadanom koridoru Kineziološki fakultet pregled
Ivana Živković SILOVANJE KAO MEĐUNARODNI ZLOČIN: OCJENA RAZVOJA DEFINICIJE SILOVANJA KROZ ANALIZU KLJUČNIH PRESUDA AD HOC TRIBUNALA ZA RUANDU I BIVŠU JUGOSLAVIJU Pravni fakultet pregled
Boren Petrinec, Leon Žganec-Brajša Prolazak tjesnacima na primjeru Rusko-Ukrajinskih odnosa u Azovskom moru Pravni fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Perić Analiza uporabe politički (ne)korektnih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku Filozofski fakultet pregled
Ema Pašić, Dina Pašić Problematizacija sustava funkcioniranja čizmarskih cehova na području Zagreba Filozofski fakultet pregled
Anja Radelić Arhitektura, arhitekti i majstori graditelji u mletačkoj Istri: od Tridenta do pada Republike Filozofski fakultet pregled
Karlo Mikić Logika običnoga jezika Filozofski fakultet pregled
Matija Vigato Jesu li videoigre umjetnost? Filozofski fakultet pregled
Tomislav Kardum Ideološki pogledi Milana Šufflaya Hrvatski studiji pregled
Vlatko Smiljanić Odgojno-obrazovna kultura u Hrvatskoj tijekom Drugoga svjetskog rata u svjetlu dokumenata sukobljenih strana Hrvatski studiji pregled
Vatroslav Siketić Uspješan odnos Crkve i države - primjer prava patronata u župi Bedekovčina u XX. stoljeću Katolički bogoslovni fakultet pregled
Marin Golubović MEĐUNARODNOPRAVNI SUBJEKTIVITET SVETE STOLICE: POVIJESNI I PRAVNI TEMELJ Katolički bogoslovni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marko Rukavina Elektrokemijska sinteza samoorganizirajućih TiO2 NT i dekoriranje površine sa svrhom primjene u fotokatalitičkom reaktoru za razgradnju 1H-benzotriazola Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Mia Gotovuša Fotokatalitička razgradnja diazepama s imobiliziranim TiO2 Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Kristian Bodulić, Paula Štancl RAČUNALNA ANALIZA SLJEDOVA OGULINSKE ŠPILJSKE SPUŽVICE (EUNAPIUS SUBTERRANEUS SKET & VELIKONJA, 1984) PRIKUPLJENIH TEHNOLOGIJOM SEKVENCIRANJA NANOPORAMA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Pavlović, Lara Božičević Flickr kao znanstvena baza:Upotreba mrežnog servisa za pohranu slika u istraživanju biogeografije i taksonomije trnovratki (Orthoptera: Tetrigidae) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Bruno Pavletić Detekcija virusa u hrvatskim autohtonim kultivarima vinove loze metodom RT-PCR prije i nakon ozdravljivanja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Bruno Mladineo, Klara Justić Primjena materijala baziranih na kvantnim točkama u izradi pametnih staklenika Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Viktor Škorjanc Kinetika otpuštanja hidroklorida 4‑aminosalicilne kiseline iz biološki prihvatljivih pH-ovisnih 4-pikolilamidnih hidrogelatora male molekulske mase Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Helena Latečki Varijacije seizmičkih brzina na širem području Kvarnera određene na temelju analize seizmičkog nemira Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mateja Batelić Impulsno neuronsko računanje Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lena Bonassin, Ljudevit Luka Boštjančić Genska raznolikost potočnog raka Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Karla Gotić Kompleksiranje poli(dialildimetilamonijevog) kationa s različitim polianionima u otopini i na površini Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Martina Manenica Nukleacija novih svežnjeva mikrotubula u diobenom vretenu putem proteinskog kompleksa augmina  Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Oskar Stepančić Kristali u pokretu: ugađanje temperature termoodskočnog efekta i dielektrična svojstva sustava tetrabromobenzen - tetraklorobenzen Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivan Bakšić i Ana Dudaš Značajke i evolucija 5S rDNA u vrstama iz roda Pulsatilla (Mill.) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Tomić Koordinacijski spojevi bakra(II) s halogenidnim i piridinoksimskim ligandima – utjecaj strukture na supramolekulsko udruživanje vodikovim vezama  Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Andrea Usenik TERMODINAMIKA KOMPLEKSIRANJA KATIONA ALKALIJSKIH METALA S FLUORESCENTNIM DERIVATOM KALIKS[4]ARENA U ORGANSKIM OTAPALIMA Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Doroteja Lončarić Fosfatni esteri kao novi supramolekulski receptori – sinteza i fizikalno-kemijska karakterizacija Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Luka Cavaliere Lokas, Karlo Delić Utjecaj kratkodosežnih asimetričnih interakcija na amorfne strukture u dvije dimenzije Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Klara Krmpotić i Iva Šutevski Učinak mehaničkog stresa na modelnu biljku Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Katarina Nanjara Disperzirani institut za krš Arhitektonski fakultet pregled
Antonia Dajak Bazenska dvorana Valkane Arhitektonski fakultet pregled
Borna Kovačević Dijagnostika ventilokonvektora korištenjem analize vremenskih slijedova podataka Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Antonella Barišić, Marko Križmančić Decentralizirano upravljanje formacijom višeagentskog sustava autonomnih sfernih robota Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Antonio Stanešić Sustav za praćenje umora mišića temeljen na površinskoj elektromiografiji Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Matea Mak, Vesna Kuščević Opisivanje ravnoteže čovjeka zasnovano na analizi značajki izlaznih signala senzorskih čvorova Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Fran Jurinec, Lea Rački Primjena proširene i miješane stvarnosti u električnim postrojenjima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Roko Kranjčec, Nicole Mesaroš Elektrokemijska sinteza grafenskog papira za primjenu u naprednoj elektronici Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivan Karlo Cingesar Istraživanje i razvoj protočnog separatora izrađenog 3D-ispisom Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ana Gudelj, Karla Zadro Sinteza metalnim ionima supstituirane kalcij fosfatne biokeramike u polimernoj matrici kitozana za biomedicinsku primjenu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Nina Čavarović, Klara Karadakić Oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje MBR-NF/RO hibridnim postupkom  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivan Šimunić Modeliranje mreže IEEE 802.11ac za prostore visoke koncentracije uređaja u institucijama visokog obrazovanja Fakultet prometnih znanosti pregled
Zoran Tomić Modeliranje mehaničkog ponašanja karotidne arterije višekomponentnim 3D ispisom Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Alan Milonja Utjecaj aditiva i ugljikovih nanocijevi na sposobnost ohlađivanja u sredstvu za gašenje  Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Josip Brajković, Antonio Radenić Eksperimentalna analiza utjecaja odvajača ulja na radne parametre propanskog rashladnog uređaja Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marko Horvatek Razvoj modularnog laserskog interferometra za mjerenje pomaka Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Petra Adamović Novi sustav zaključavanja za kutno stabilne pločice Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Mateo Carević, Matija Pisk Razvoj i implementacija inovativnog postupka inženjerstva površina za povećanje trajnosti nodularnog lijeva Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marko Kuliš Analiza kvalitete kinematičkog modela recentnih gibanja Zemljine kore na području II. nivelmanskog poligona IINVT Geodetski fakultet pregled
Suzana Ereiz Određivanje sila u zategama povijesnih građevina Građevinski fakultet pregled
Josip Lakušić Primjenjivost opreme za smirivanje prometa kao mjere za zaštitu od buke cestovnog prometa Građevinski fakultet pregled
Marija Bezinović i Keti Kristović Ekološki mortovi za sanaciju povijesnih građevina Građevinski fakultet pregled
Mislav Pedišić , Anđelo Valčić Optimizacija sastavljenih hladno oblikovanih konstrukcijskih elemenata izloženih savijanju  Građevinski fakultet pregled
Ivona Petković PRIMJENA ELEKTROKEMIJSKIH PROCESA  U PROČIŠĆAVANJU VODE OD PRANJA RUKU Građevinski fakultet pregled
Iva Ereš Mikrostruktura betona s pepelom drvne biomase pri djelovanju smrzavanja i odmrzavanja Građevinski fakultet pregled
Donatela Šarić UČINKOVITOST AKROMATSKE REPRODUKCIJE NA CRNOJ TISKOVNOJ PODLOZI PRIMJENOM BIJELE UV LED INKJET BOJE  Grafički fakultet pregled
Ivana Gavranović Utjecaj brzine hlađenja na mikrostrukturu i termodinamičke parametre skrućivanja AlSi7Mg0.3 legure Metalurški fakultet pregled
Tomislav Francetić Utjecaj diskontinuiteta u stijenskoj masi na rad lančane sjekačice Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Galla Uroić TERMIČKO-HIDRO-MEHANIČKI EFEKTI NA ODLAGALIŠTU ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Ivan Bašić, Marko Sinčić Planirano vodocrpilište Ježdovec - karte prirodne ranjivosti i utjecaj planiranih hidroelektrana na razine podzemne vode Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Marija Buntak TIJELO KAO EKSPERIMENT: O modnom dizajnu Husseina Chalayana i filozofiji Gillesa Deleuzea Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Barbara Cvitanović Solistički koncert uz Zagrebačku filharmoniju - Edvard Grieg: Koncert za klavir i orkestar u a-molu, op.16 Muzička akademija (bez dokumenta)
Barbara Kšenek Solistički koncert sa Zagrebačkim solistima - J.S. Bach: Koncert u a-molu, BWV 1028 Muzička akademija (bez dokumenta)
Marko Glogović Solistički koncert uz Zagrebačku filharmoniju - Aram Hačaturjan: Koncert za violinu i orkestar u d-molu Muzička akademija (bez dokumenta)
Romana Šimbera Solistički koncert uz pratnju komornoga orkestra Zagrebačkih solista - J. Haydn: 2. koncert za violončelo i orkestar u D-duru Muzička akademija pregled
Ivana Vukojević Solistički recital u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na 52. Tribini Darko Lukić - Mladi u Lisinskom i HDGU Muzička akademija (bez dokumenta)
Nera Gržin Kolekcija CRVENO – boja u funkciji površinskoga oblikovanja odjevnoga predmeta Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kristina Pavlović Sinteza oksimskih derivata kao potencijalnih inhibitora kolinesteraza korištenjem mikroreaktorskog sustava Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Fanika Lukačević Utjecaj imerzivnosti virtualnoga okruženja na razumijevanje tehničkih rješenja prilikom pregleda konstrukcije Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Jelena Špehar, Domagoj Uremović Razvoj i izrada protetskog pomagala za invalidnog psa Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Matija Mateljak, Goran Međimurec Povezanost slave i očekivanog trajanja života Medicinski fakultet pregled
Žaklina Grgić, Vedran Polančec Stanje i perspektive prometne povezanosti javnim prijevozom međunarodne Zračne luke Franjo Tuđman i Grada Zagreba Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Aron Adam Čanić, Matija Kos Optimizacija organizacijskih i administrativnih procesa na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ Sveučilište u Zagrebu (studij Vojno inženjerstvo) pregled

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Valentina Meštrić Istraživanje degradacije slikanoga sloja uzrokovanoga protruzijom na slici Samsonovo vjenčanje nepoznatoga autora iz 19.st. Akademija likovnih umjetnosti pregled

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dora Anić, Barbara Komar i Mirela Šalov VREDNOVANJE EKSTRAKTA KOMINE MASLINE KAO NUTRITIVNOG IZVORA HIDROKSITIROSOLA I NJEGOVIH DERIVATA Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Defterdarović Jasmina, Kikić Diana, Novosel Alen Primjena eksperimentalnih i numeričkih metoda za procjenu transporta nitrata i pesticida na tlima urbanih površina Agronomski fakultet pregled
Davor Jembrek, Lucija Jantolek, Katarina Šimunović, Matej Genda, Marija Andrijana Galešić Učinkovitost ozona u suzbijanju kukaca Agronomski fakultet pregled
Domenika Gugić, Luka Han, Valentina Žuljević Tehnološki i probiotički potencijal bakterija Leuconostoc mesenteroides izoliranih iz spontano fermentiranih kobasica  Agronomski fakultet pregled
Bojana Brnica, Dunja Crnogorac, Elena Mikolaj, Andreja Poljanec, Kristina Vugrinec EKSTRAKCIJE BIOAKTIVNIH SPOJEVA IZ MAJČINE DUŠICE I RUŽMARINA SA „ZELENIM OTAPALIMA“ PRIMJENOM VISOKONAPONSKOG PRAŽNJENJA Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Lana Bogojević, Dora Gortan, Antonia Iveković, Jelena Keser Pojava žarišta potkornjaka i prostorna dinamika populacije nakon sanitarnih sječa u prebornim sastojinama  Šumarski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vlatka Bašić, Marina Borčić, Sara Kovačević, Katarina Marijan, Tajana Mladina I nije tako lako - Ikoničnost u hrvatskom znakovnom jeziku Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Benkus Maja, Črepinko Marko, Ćurić Krešimir, Garić Luka, Košmerl Igor, Krištofić Miro Primjena suvremenih tehnologija temeljenih na grafovima za reprezentaciju i analizu znanstvenih publikacija istraživača u Republici Hrvatskoj Fakultet organizacije i informatike pregled
Ana Krišto, Tijana Marić, Gabrijela Markušić Analiza tekstualnih zadataka u razrednoj nastavi matematike   Učiteljski fakultet pregled
Lara Branilović, Beata Guszak, Dorotea Knežević Slikovnica Priča o nastanku čokolade (Od milimetra kvadratnog do metra kvadratnog) Učiteljski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Đurđica Ocvirk, Lovro Radošević, Francesca Sammartino Opismenjavanje na hrvatskome kao inome jeziku tražitelja azila i azilanata Filozofski fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Roman Bertolan, Ivan Kuljak, David Osmanović, Krešimir Špoljarić, Domagoj Tomić, Dubravko Tomić, Ivan Tomić, Ivan Skeledžija Generator takta od 1 Hz realiziran u 180 nanometarskoj CMOS tehnologiji Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Domagoj Bui (Arhitektonski fakultet), Bruna Gloković (Arhitektonski fakultet), Tanja Virag (Arhitektonski fakultet), Sara Brozović (FER), Neven Pavelić (FER), Anamarija Balaban (FER) Mobilna aplikacija — The GreatGuide Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Gabriela Brnadić, Mirna Filakovac, Josipa Skočibušić, Ivona Tomljanović Raspadljive tablete u liječenju psihičkih poremećaja - priprava i karakterizacija Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Marija Komljen, Martina Koren, Igor Lukanović Uklanjanje imidakloprida iz simuliranih otpadnih voda naprednim oksidacijskim procesom Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Valentina Šnajder, Dario Barta, Vedran Jurić Određivanje utjecaja prometne signalizacije na ponašanje vozača Fakultet prometnih znanosti pregled
Robert Šimić, Alan Vogel, Izidor Oremović Istovremeno upravljanje vremenom trajanja i redoslijedom faza signalnog plana izoliranog semaforiziranog raskrižja Fakultet prometnih znanosti pregled
Šime Grbić, Dino Jelenić, Filip Vlahović Mehatronički sustavi s pneumatskim pogonom Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Tea Tadić, Matea Stanić, Tanja Težak Ispitivanje modela propusnog vjetrobrana u vjetrovnom tunelu  Građevinski fakultet pregled
Antonela Musa, Mateo Pandžić, Ante Vekić Pročišćavanje žutih otpadnih voda (urina) naprednim elektrokemijskim procesima Građevinski fakultet pregled
Katarina Marić, Lucija Martinić, Valentina Pogačić Utjecaj vrste spona na točkaste toplinske mostove i optimizacija njihova rasporeda za povećanje krutosti predgotovljenih zidnih panela Građevinski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Sabrina Herak Smokovic, Endi Schrotter, Šimun Stankov, Mate Jonjić, Ivan Lušičić Projekt ForFour Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Dorotea Šušak (ADU), Linda Uran (MA), Petra Anić-Božić (TTF), Laura Brcković (ALU), Lucija Oroz (ALU) Glazbena komedija #Priležnici Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija i Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Marko Blažević, Mia Dragičević, Sara Dobrijević, Rea Geštakovski, Marin Nižić Projekt _LAND Arhitektonski fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Jan Marčec, Petar Mrakužić, Ana-Maria Radovan, Mateo Topić Solarna fotokataliza u zaštiti voda i zraka – od eksperimenta do pilota Geotehnički fakultet pregled

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

--

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Monica Antolović, Mihael Bađun, Jelena Barić, Tea Bošnjaković, Asja Bedić, Maša Buranji, Sanja Delić, Petra Galović, Dora Hornik, Ana-Marija Horvat, Saranda Kadria, Margareta Kušanić, Klara Macolić, Janko Matošević, Iva Neljak, Marija Obuljen, Karla Papeš, Ozana Perković, Leopold Rupnik, Željka Sivar, Tena Starčević, Franka Šimović, Petra Štefičar, Karla Taradi, Ana Trajanov, Nikola Trstenjak Izložba Deutsch-römisches Brevier (1518. 2018.) 500 godina 400 primjeraka 1 obljetnica Filozofski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matija Babić (AF), Antonija Balić (AF), Nika Bokić (ADU), Katarina Čičak (AF), Ema Dunkić (AF), Dunja Knežević (AF), Ana Roko (TTF), Martin Šatović (ADU), Marta Tutiš (ADU), Nika Vojvoda (AF), Nika Žagar (AF) Kralj Ubu, Alfred Jarry - projekt scenskog dizajna za Praški kvadrijenale Akademija dramske umjetnosti i Arhitektonski fakultet pregled
Dagmar Drechslerova, Nikolina Hrkać, Marko Antolković, Mia Gazdović, Marin Čargo, Jurica Jurasić Kapun, Melis Vlahović, Tena Lončarević, Maja Sremec, Patricia Žudetić, Lucija Jelušić, Lucija Ercegovac, Rafaela Čanžar, Ivana Miletić, Emilia Rukavina, Dora Remenar, Franjo Bilić, Josip Hrastić, Lovro Dobrijević, Dora Petković, Lara Rimac, Urban Jerman, Kristina Knežević, Stin Lebar, Nives Županić Tica, Antonio Haller, Matej Fridl, Peter Firšt, Hrvoje Štimac, Brin Bernatović, Janko Adamek, Rupert Čunko (Muzička akademija), Klement Zaninović (ADU), Nikolina Žabčić (ALU) Operna predstava Gustava Mahlera Iz čudesnog dječakovog roga Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti pregled
Matea Biškup, Dora Črnjević, Petra Gulišija, Emma Ivanković, Lara Kovaček, Maria Markić, Marija Milković, Lidija Poljak, Ana Riznić, Iva Sopta, Doria Antica Topić, Božica Tunjić, Nikolina Vidović (TTF), Arija Rizvić (ADU) Kostimografska mapa PROJEKT ANTIGONA Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
ALU: Mara Bajsić, Laura Brcković, Jelena Čulo, Dorotea Dugošija, Sara Grubić, Ana Juršić, Ana Mendeš, Adela Mesić, Laura Pascu, Ivan Stanišić, Ivana Stećuk, Laura Stojkoski, Laura Zorko FFZG: Matea Antunović, Marta Mršić, Barbara Balić, Andrej Drenski, Mislav Franc, David Gračanin, Sara Klobučar, Andreja Lemić, Antonia Mandić, Filip Salopek, Josipa Vukušić Ian Tomljenović (UFZG), Ivan Džajić (FBF), Ivan Luić (MUZA), Martin Palčić (FER), Matija Benić (ADU), Domagoj Obadić (ADU), Isidora Švaga (TTF) Kulturno-umjetnička suradnja studenata Filozofskog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti u stvaranju kazališne predstave Sablasna sonata Akademija likovnih umjetnosti i Filozofski fakultet pregled
Katarina Bogataj, Sara Brašnović, Magdalena Komar, Lorena Lončar, Janko Matošević, Jurica Mlinarec, Adriana Sudarić, Mihaela Zajec (FFZG), Josip Drdić, Marianna Nardini, Matija Plavčić, Tara Beata Racz (ALU) i Robert Čiček (FER) Projekt Kratki spoj - MI stroj Akademija likovnih umjetnosti, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Filozofski fakultet pregled

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matej Rupčić Nagrada za mladog urbanog šumara Europe za 2018. godinu Šumarski fakultet (bez dokumenta)

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Anamarija Vlašić, Manuel Kralj, Dominik Kranjčec i Dominik Žugaj Nagrada za jedan od 33 najboljih podnesaka za tuženika (Pieter Sanders Award Best Memorandum for Claimant, Honourable mention) od ukupno 372 tima (9 % najboljih na svijetu) Pravni fakultet (bez dokumenta)

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ante Renić (FER), Šimun Kordiš (FSB), Borna Pliskovac (FER), Eduardo Marić (FER), Toma Budanko (FSB), Luka Milat (FSB), Domagoj Ćorić (FSB), Matej Rafaj (FER), Šime Grbić (FSB), Martin Jurman (FSB), Igor Ciganović (FSB), Martin Gracin (FSB), Dino Cindrić (FER), Robert Nemanić (FSB) Projektiranje i dizajniranje konceptualnoga prijevoznoga sredstva Hyperloop Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Andrea Bošković, Lucija Božičević, Đesika Kolarić, Zvonimir Mlinarić, Borna Tićak Digitalni mediji Recipe Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Josip Antić, Kristina Stamenković, Hana Kadrić, Mateja Banović, Dorian Karuc, Mislav Barišić-Jaman, Matea Janković, Ivana Pavlović CroMSIC - organizacija studentskoga kongresa 4. Balkan SCOPH Weekend Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Arsov Borna, Bandić Ivan, Batur Lucija, Belović Morana, Boban Marin, Bogdanić Jakov Emanuel, Cesarec Dora, Čaić Mislav, Duić Tihana, Glibo Mislav, Fadljević Martina, Gnjidić Jelena, Liu Ema, Lovreković Bruno, Malbašić Anton, Marčec Robert, Marijanović Drago Radanović Igor, Rkman Deni, Rosan Tin, Rubinić Barbara, Rudež Kristian Dominik Rudež Lorena Karla, Rupert Eva, Sekulić Mislav, Smoljo Tomislav, Stručić Marko Šklebar Tin, Tarnovski Lorka, Turudić Matea CROSS 15 – Croatian Student Summit 15 Transplantation Medicine Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Dorja Sabljak, Vedrana Vlahović, Ines Vinković, Grgur Salai, Toni Radić, Klara Klarić ISACS-CT registar Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Ivana Vukojević, Nela Lulić, Dorotea Petrović, Petra Petani Preventivni projekt Zubić Stomatološki fakultet pregled
Martina Balta, Martina Batinić, Sandra Brkanović, Mia Čaušević, Marija Katalinić, Nikolina Kmetović, Mihaela Kobale, Valentina Kostrić, Dea Masnov, Irena Pavlović, Lana Pintarić, Daria Sitnik Studentske sekcije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stomatološki fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Morduš Josip, Kukina Luka Aplikacija NutriMenza Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Patricia Jarmek, Lara Boljanović Rojka, Josipa Tunjić, Marija Bjelivuk, Lucija Jukić, Monika Vresk, Helena Besednik, Ivana Vnučec, Katarina Radić, Maša Konenko, Lara Lender, Kata Biloš Studentski poslovni list Manager Ekonomski fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Aleksandra Krizmanić, Ana Ercegovac, Andreja Ladišić, Dino Rumbak, Dora Vukoja, Elen Zukon Kolić, Emina Horvat Velić, Eric Hadžić, Fran Miočić-Stošić, Fran Vojković, Goran Lisak, Ivan Vatroslav Željeznjak, Ivana Čavka, Ivana Keršić, Jelena Zaninović, Karlo Mateša, Luka Babić, Manuela Behtanić, Marita Cvitanović, Matej Duvnjak, Mateja Cader, Matija Čiček, Mihaela Mihaljević, Mihovil Herceg, Petra Sočo, Petra Stanić, Rahela Šanjek, Renata Lukić, Renato Katić, Silvia-Maria Franov, Tena Šibenik, Tin Pakasin, Željka Toplek (Prirodoslovno-matematički fakultet), Matko Perić (Hrvatski studiji), Valentino Vasilik (Ekonomski fakultet) DAN KARIJERA – WORKIN' SCIENCE Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mihaela Bačić, Luka Cavaliere Lokas, Fran Dabo, Karlo Delić, Karlo Kumiša, Andreja Lasić, Ema Lipovščak, Ana Milinović, Petra Papoči, Gabrijela Šamarija, Ian Juraj Štulić, Sara Zeko Projekt Fizika ekspres Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Emina Horvat Velić, Ana Bekavac, Iva Šunić, Katarina Terlević, Tea Tompoš, Đurđica Majetić, Sara Velić Horvat In Vivo – studentski časopis Udruge studenata biologije (BIUS) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tin Hadži Veljković, Dunja Ivković, Klara Justić, Nikola Klobučar, Andreja Lasić, Ingrid Matanić, Kristijan Olujić, Franka Prahin (PMF) i Bruno Rački (FBF) CRES 2018 - Kongres o obnovljivim izvorima energije Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bruno Bijelić, Nikolina Čović, Teo Gregov, Marija Horvat, Maja Matešić, Matija Melnjak, Natalia Risonjić, Dajana Šeketa, Lucija Šošić FER rješenja za bolju zajednicu Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Ines Topalović, Iva Pavičić, Kristina Kezerić, Tina Posedi, Nikolina Nascimento Mrakovčić, Igor Kultan, Tatjana Baković, Sandra Trstenjak, Mislav Matić, Matej Kadić, Marina Bekavac, Raphaela Mokrović, Paola Klonkay, Irena Milardović, Leo Bolješić, Aleksandra Brenko, Karla Ribičić, Helena Prpić Časopis Reaktor ideja Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Mihaela Lekić, Ivan Oreč, Janja Palačić, Dominik Pribanić, Bojan Raos, Ivana Starčević, Antonio Uremović Projekt Humans of FSB Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Bušić Mirna, Džido Lorena, Križić Marijana, Marelja Anđela, Maslać Hrvoje, Rajković Iva, Šćurić Karlo Ekscentar: časopis studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (ISSN 1331-4939), broj 20 Geodetski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Petra Anić-Božić, Nika Barać, Nikolina Boban, Dorotea Čiček Kovačević, Paula Čule, Matija Dijanović, Kristina Dolibašić, Akira Đurić, Martina Filajdić, Tena Gracin, Kristina Grbavac, Martina Hrup, Dina Kundih, Martina Krile, Đana Krstić, Irena Pajić, Tena Pilić, Martina Ptičar, Ana Rubčić, Luiza Serblin, Anamarija Stančić, Valentina Svetec, Ines Zrnc Gregorina KOSTIM kao glumčeva druga koža - Kostimografska mapa studenata 2. godine diplomskoga studija kostimografije Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lucija Šarić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Ivan Antolović, Matea Dušić, Duje Fistanić, Marina Relota, Filip Severin, Ivan Sonarić (Ekonomski fakultet), Mia Kolarić (Fakultet prometnih znanosti), Dino Anlar, Nikola Kordić (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Ivan Kenfelj, Kevin Kovač (Farmaceutsko-biokemijski fakultet), Tina Kamenčić (Filozofski fakultet), Lana Maravić (Hrvatski studiji), Vid Matišić (Medicinski fakultet), Petra Radetić Barić, Isabella Rakonić, Marko Szabo, Filip Vujić (Pravni fakultet), Josipa Smoljo (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Borna Nemet (Učiteljski fakultet), Nera Gržetić i Zvonimir Panian (Stomatološki fakultet) Konferencija Ostani u Hrvatskoj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Filozofski fakultet, Hrvatski studiji, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Učiteljski fakultet i Stomatološki fakultet pregled
Kristina Stamenković, Mirella Graffel, Lucia Bekić, Nina Fajs, Ivana Grahovac, Ana Ćorić, Katharina Jažić, Iva Petričušić, Tihana Duić, Ruth Švarc, Kristina Tomak, Karlo Vlašić, Laura Đurinec, Dora Bežovan, Hrvoje Jambrešić, Deni Rkman, Dorian Karuc, Marko Gangur, Domagoj Jelić, Ivan Radilj, Anja Božić, Iva Galić, Marina Andrešić, Marina Alaber, Eleonora Džambas, Karla Laškarin, Marina Mišković, Lana Ljubičić, Nina Dobrović, Andro Kurtić, Analena Gregorić, Marina Aust, Stela Marković, Iva Prgomet, Antonija Gluhak, Ana Kljajić, Dora Darapi, Lea Ledinščak, Morana Belović, Karla Kroflin, Ivan Kola, Lucija Lučev, Maja Alaber, Irma Stilinović, Tea Toman, Petra Visković, Mateja Vujica, Kristina Brozić, Jana Jelenić, Lucija Kutija (Medicinski fakultet), Daniel Milošević, Anamarija Karin, Eliza Fabris, Tena Mijić, Paula Antunović, Karla Milat-Panža, Helena Matković, Lucija Matanović, Izidora Vrebac, Irma Gračić (Hrvatski studiji), Anisa Zahirović, Larissa Hasanbegović, Delornea Lukša, Ana Schauperl, Iris Perišić, Gabrijela Jukić (Filozofski fakultet), Sara Marguč, Lucija Marković, Luka Stanić, Danica Delić, Ana Zaninović, Mia Grgić, Martina Budeš, Ivana Begović, Kristina Šajn, Ana Stojanović, Antonija Mlinar, Kristina Drvenkar, Nikolina Bunčić, Ana-Marija Kiseljak, Hana Adamović, Doris Butković, Helena Kukec, Silvija Grahovac (Pravni fakultet), Ivana Zglavnik, Lara Pilepić, Sanja Pažin, Glorija Peranić, Kristina Josipović, Lana Tolarić, Ana Posavčević, Ivana Rebernjak (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Projekt Pogled u sebe - promicanje mentalnog zdravlja mladih Medicinski fakultet, Hrvatski studiji, Filozofski fakultet, Pravni fakultet i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Josip Antić, Emanuel Brađašević, Kristina Brozić, Tomislav Cigić, Petra Jagarinec, Matea Janković, Dorian Karuc, Robert Marčec, Nia Naletilić, Laura Pavičić, Deni Rkman, Kristina Stamenković (Medicinski fakultet), Klara Dešković, Krešimir Domazet, Antonija Stojić (Stomatološki fakultet), Bruno Rački, Tea Sinožić, Rebeka Svatić (Farmaceutsko-biokemijski fakultet), Josip Rešetar, Marija Soldo (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Petar Čuljak i Josipa Kovačević (Kineziološki fakultet) Projekt Studentski dani zdravlja - Zdravlje u centru Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Kineziološki fakultet pregled
Borna Nemet (Učiteljski fakultet), Barbara Šimić (Pravni fakultet) višegodišnji projekt Upoznaj svoja prava Učiteljski fakultet pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr