Nagrađeni radovi, 2022./23. akademska godina


(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nikola Bišćan, Bruna Burić Procjena prikladnosti terapije analgeticima kod pacijenata smještenih u domovima za starije osobe Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Ivor Babić Razvoj i validacija prve kapilarnoelektroforetske metode za analizu novog antitumorskog lijeka alpelisiba – zeleno rješenje Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Patricija Šimunić Vrijeme od pojave simptoma do patohistološke dijagnoze u bolesnika oboljelih od nesitnostaničnog karcinoma pluća Medicinski fakultet pregled
Marko Gavrančić Oksidativni stres izaziva dvolančane lomove DNA živčanih matičnih stanica i ubrzava njihovu diferencijaciju Medicinski fakultet pregled
Ozana Jakšić Učinak modulacije signaliziranja citokinom IL-6 na sazrijevanje stanica osteoblastne loze uzgojenih iz mišje koštane srži Medicinski fakultet pregled
Ksenija Dukarić Istraživanje čvrstoće vezivanja na dentin eksperimentalnih kompozitnih materijala funkcionaliziranih dodatkom fluorom obogaćenog bioaktivnog stakla sa smanjenim udjelom natrija    Stomatološki fakultet pregled
Dora Zagorac Utjecaj ionizirajućeg zračenja na snagu sveze kompozitnih materijala za dentin Stomatološki fakultet pregled
Nikola Serdar Uporaba CD3 i CD79 protutijela u svrhu utvrđivanja omjera tumor-infiltrirajućih limfocita (TIL) kod planocelularnih karcinoma uške u mačaka Veterinarski fakultet pregled
Neven Lončarić Istraživanje sastava intracitoplazmatskih granula u citološkim uzorcima pasa i mačaka Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Vida Vertuš Odnos koncentracije inokulanta i parametara fermentacije u silaži lucerne  Agronomski fakultet pregled
Marko Ključarić Selekcija na niski sadržaj tripsin inhibitora u zrnu soje primjenom molekularnih markera Agronomski fakultet pregled
Luka Ivković, Petar Bašić Molekularna varijabilnost hrvatskih tradicijskih kultivara krumpira (Solanum tuberosum L.) Agronomski fakultet pregled
Iva Šikić Primjena podataka dobivenih zračnim laserskim skeniranjem pri izmjeri šuma Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled
Ivana Koren, Iva Žugaj Vrhunske tehnologije pridobivanja drva – primjena stupne kamionske žičare s procesorskom glavom   Fakultet šumarstva i drvne tehnologije pregled
Korina Krog Primjena blisko infracrvene spektroskopije u analizi procesa kompostiranja pokožice grožđa   Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bruna Bašić, Laura Bilandžić Asistivna tehnologija i kvaliteta života mladih s mišićnom distrofijom Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Paula Mavretić (ERF), Petra Bračić (PBF) Utjecaj individualiziranih edukacijsko-rehabilitacijskih i prehrambenih smjernica na kvalitetu procesa hranjenja i poticanje poželjnih prehrambenih navika u djece s Down sindromom Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Matej Stipić Ispitivanje potencijala ulaganja građana u projekte energetskih zajednica Ekonomski fakultet pregled
Iva Marketanović Ivana i Ivan Tomić: Kako hrvatski srednjoškolci i studenti doživljavaju uspjeh kod žena i muškaraca Fakultet hrvatskih studija pregled
Tin Tomašić, Daniel Škrlac Analiza praktične učinkovitosti funkcijskog i objektno-orijentiranog programiranja u kontekstu obrade podataka Fakultet organizacije i informatike pregled
Roko Curić, Frano Šušnjara Energetske zadruge kao pokretači društvenih promjena u Hrvatskoj   Fakultet političkih znanosti pregled
Marija Milas Utjecaj odabira metode poučavanja u treningu na kohezivnost mlađih dobnih skupina u sportskoj gimnastici ‒ didaktički pristup  Kineziološki fakultet pregled
Marin Novak Novo stvarnopravno uređenje plaža Pravni fakultet pregled
Valentino Kuzelj Uloga upravnog sudovanja u ostvarenju ustavnog načela porezne pravednosti ‒ utvrđivanje činjenica relevantnih za oporezivanje u upravnom sporu Pravni fakultet pregled
Irena Fadljević Likovno oblikovanje didaktičkih materijala kao podrška za senzornu integraciju djece rane i predškolske dobi Učiteljski fakultet pregled
Ana Koričančić Problemska slikovnica ‒ likovno i književno stvaralaštvo kao podrška cjelovitom razvoju u ranome djetinjstvu Učiteljski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Sara Sivić Mračna akademija Fakultet hrvatskih studija pregled
Luka Mayer Filozofija njemačkog idealizma kao pretpostavka psihoanalitičkom pojmu nesvjesnog Filozofski fakultet pregled
Ivan Ćorić Sedmo, reorganizovati Srpsku vojsku Krajine – Oslobodilačka vojska Republike Srpske Krajine i ideja o povratu izgubljenih područja (kolovoz-listopad 1995.) – prilog proučavanju završnih operacija u ratu u Hrvatskoj i BiH Filozofski fakultet pregled
Nikola Puljić Sigurnosna situacija na području Općine Vinkovci u razdoblju od uspostave višestranačja do izvođenja prvih vojnih akcija Filozofski fakultet pregled
Hrvoje Novak Feministička naratologija: problem pripovjedne komunikacije  Filozofski fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ian Horvat, Ingo Borić Novi rezveratrolni derivati kao potencijalno biološki aktivne strukture ‒ dizajn, sinteza i računalno modeliranje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Corina Šljubura Sinteza, biološka aktivnost i interakcija s DNK novih amidino-supstituiranih derivata imidazo[4,5-b]piridina   Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Lucija Otmačić Kompleksiranje aniona metilnim esterom pentafenilalanina u acetonitrilu Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Lea Komočar Računalno i strukturno istraživanje savitljivosti kristala koordinacijskih spojeva bakrovog(II) i kadmijevog(II) bromida s 3,5-lutidinom Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tomislav Mamić, Filip Španić Uređivanje gena VvPDS vinove loze (Vitis vinifera L.) sustavom CRISPR-Cas9 korištenjem vakuumske agroinfiltracije i biolistike Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Husar Mjerenje utjecaja atmosferskih uvjeta na tok miona samoizrađenim koincidencijskim detektorom kozmičkih zraka Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Niko Radonić Upotreba različitih geokemijskih faktora s ciljem razlikovanja geogenih od antropogenih izvora potencijalno toksičnih elemenata u tlu Podravine   Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Bruno Žganjer Šram Agenda 22 Arhitektonski fakultet pregled
Tin Mišić Praćenje objekata aktivnim stereo vizualnim sustavom Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Jan Grgić, Lovro Lukač Izrada i testiranje električnog bicikla Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Ivana Franković, Franjo Mikić Temperaturna karakterizacija i kompenzacija otpornika u 180 nm CMOS tehnologiji Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Karla Sever Implementacija komplementarnog filtra za procjenu orijentacije modela ADCS sustava temeljena na gradijentnom spustu Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Kozlik, Viktor Horvat FERbarium ‒ energetski neovisan bežični senzorski čvor upravljan mobilnom aplikacijom Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Janina Roknić, Anja Turkalj Utjecaj biokeramike na bioaktivnost okosnica kitozana za primjene u tkivnom inženjerstvu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Antonio Živko Procjena utjecaja pravila vizualnog letenja na radno opterećenje kontrolora zračne plovidbe: Istraživanje NASA TLX upitnikom   Fakultet prometnih znanosti pregled
Karlo Kvaternik Modeliranje, eksperimentalna identifikacija i dizajn estimatora naprednih sekundarnih baterija zasnovanih na litij-titanat tehnologiji Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Kornelija Borčić Numeričko istraživanje utjecaja plitke vode na ukupni otpor solarnog katamarana Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Matija Lilić Dekarbonizacija transportnog sektora Republike Hrvatske u cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marko Brnčić Utjecaj virtualne stvarnosti na kolaborativni pregled konstrukcije Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Tihana Đukanović, Marcela Medić ANALIZA DETALJA STOPE SKELE ZA OBNOVU ZAGREBAČKE KATEDRALE Građevinski fakultet pregled
Lucija Kreković MODELIRANJE UTJECAJA UDJELA GUME NA BRZINU DETONACIJE EKSPLOZIVA SMANJENE GUSTOĆE Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Manuela Slavica Košević, Anamarija Kvas Squishy Feelings Akademija likovnih umjetnosti pregled
Dora Mihinjač stolica "Kos" Arhitektonski fakultet pregled
Sven Crnković Solistički koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog    Henri Tomasi: Concerto pour saxophone alto et orchestre Muzička akademija pregled
Tao-Yuan Hsiao Solistički nastup sa Zagrebačkom filharmonijom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog                Boris Papandopulo: Koncert za violinu i orkestar Muzička akademija (bez dokumenta)

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Samoran (Ekonomski fakultet) i Nera Golub (Medicinski fakultet) Pregled i analiza intervencijskih mjera na duhanskom tržištu na primjeru skupine studenata Republike Hrvatske Ekonomski fakultet i Medicinski fakultet pregled
Ante Gudelj Ispitivanje učinkovitosti ekofontova u smanjenju potrošnje tonera i poboljšanja ekološke učinkovitosti Grafički fakultet pregled
Korana Komar, Josip Koprek Usporedba gravitacijskih područja Grada Krapine i Grada Zaboka Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivan Maria Smoday, Vlasta Vuković, Katarina Oroz, Luka Kalogjera, Hrvoje Vraneš Vaskularno i multiorgansko zatajenje nakon jednostranog kirurškog odstranjivanja nadbubrežne žlijezde u štakora: makroskopska, mikroskopska, funkcijska, molekularna i fizikalna FTIR spektroskopska studija okluzijskog i okluziji-sličnog sindroma te terapijski učinci pentadekapeptida BPC 157 Medicinski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Željana Ćelić, Paola Huljić (Fakultet hrvatskih studija) i Lucija Huljić (Učiteljski fakultet) Mobitel kao nužno sredstvo za vezu sa svijetom? ‒ kvalitativno-kvantitativni pristup Fakultet hrvatskih studija i Učiteljski fakultet pregled

Humanističke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Brajković, Hana Car, Matea Labrtić, Magdalena Medić, Magdalena Novosel, Monika Žuvela Govor i običaji primoštenskog područja Filozofski fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Lovro Marjanović, Jana Perica i Klara Širić Utjecaj ferocenskog templata (Fcd, Fca, Fcda) na konformacijski prostor peptidomimetika pripravljenih iz ferocena i hidrofobnih aminokiselina (Val, Leu i Phe) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Jelena Gavran, Hana Novak, Petar Sušac Razvoj IoT sustava za automatsko zalijevanje biljaka eKantica   Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Jura Hostić, Tvrtko Puškarić, Karlo Vrdoljak Prava Vrećica ‒ Reciklaža i razvrstavanje otpada primjenom računalnog vida Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Leo Bolješić, Krešimir Kos, Ivana Petrić U potrazi za termostabilnijim enzimima za industrijsku primjenu: rekonstrukcija drevnih predaka C-tipa halogenhidrin-dehalogenaze Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Filip Bišćan, Antonio Bubnić, Andre Garašić, Antun Mandić, Marko Matić UTJECAJ AUTONOMNIH VOZILA NA KVALITETU GRADSKE PROMETNE MREŽE  Fakultet prometnih znanosti pregled
Borna Hesky, Branimir Budija, Toni Fain, Pavao Kaštelan, Luka Bačevina, Jerko Đurinović Inovativni mehatronički sustavi s naprednim metodama upravljanja Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Tea Kos, Matej Ambrozić, Jelena Maloić, Stela Cuklin Utvrđivanje i fotokatalitička razgradnja mikroonečišćivala na užem varaždinskom području  Geotehnički fakultet pregled
Dora Golubiček, Lovro Novinc, Elena Perković Utjecaj vrste ljepila na ponašanje konstrukcijskih spojeva između aluminija i čelika Građevinski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Josip Gregov, Roza Medvešek, Ema Mikolaci, Lucija Perić, Laura Prpić, Klara Vlahovski, Ida Barac 15. FRKA ‒ Filmska revija Kazališne akademije    Akademija dramske umjetnosti pregled
Karla Marinko (ERF), Marta Skejo (ERF), Jan Radanović (FBF), Patrik Pažur (FER) i Ruben Finderle (FFZG) Hear me out ‒ dokumentarni film o mladima povezanima s oštećenjem sluha Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Filozofski fakultet pregled

Interdisciplinarna područja umjetnosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Luka Domladovac, Sara Knežević, Karlo Krekić, Josip Simon, Alma Šarić Važnost dokumentiranja i implementacija suvremenih 3D tehnologija u zaštiti kulturne baštine na primjeru Parka drvenih skulptura Forma viva u Kostanjevici na Krki Akademija likovnih umjetnosti pregled
Sara Bardić, Teodora Cerovac, Sofija Curiš Na Tri kralja ili kako hoćete − kostimografska mapa Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora)

--

(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Martina Stvorić, Leon Slaven Šušnjar, Tin Bulić, Mateo Kovač, Mateja Pišonić, Karlo Tot, Luka Keran, Andrijana Oreški, Ema Bubalo, Silvija Martinčić, Laura Pavić, Dasen Višić, Igor Petriško Alelopatski utjecaj invazivnih drvenastih vrsta Reynoutria japonica Houtt. i Ailanthus altissima (Mill.) Swingle na klijanje i početni rast korovnih vrsta Ambrosia artemisiifolia L. i Echinochloa crus-galli L. (P. Beauv.) Agronomski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Iris Španić, Magdalena Šeketa, Matija Mužina, Vlatka Trputec, Tina Zelčić, Gabriela Šoljić (KIF), Vesna Pečevski, Eva Perak, Valerija Plečko, Anja Purgarić, Filip Relković, Tin Rosan, Dino Salopek, Amadea Tuđen (MEF) Usporedba mentalnoga zdravlja između studenata završnih godina integriranih sveučilišnih studija na Kineziološkom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Kineziološki fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Tomislav Antonović (FSB), Domagoj Ćorić (FSB), Viktor Harapin (FSB), Gabrijela Karačić (FSB), David Kremenjaš (FSB), Matija Lilić (FSB), Edi Martinez (FSB), Toni Martinović (FSB), Bruno Masnica (FSB), Dina Režan (FSB), Marin Šantek (FSB), Domagoj Tkalčević (FSB), Daniel Tomšić (FSB), Tibor Totman (FSB), Antonio Zečević (FSB) Dorotea Blagus (FER), Anton Strmečki (FER), Ivan Prevarić (FER), Karlo Matić (FER), Ivan Kolar (FER), Marko Mikša (FER), Mateo Maretić (FER), Josip Paleško (FER), Tin Bajac (EFZG), Karlo Bukovac (EFZG), Marko Kordić (EFZG), Dora Vuković (FKIT) Projekt Formula Student ‒ Taurus Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kristina Grubiša, Mateo Narančić, Ivan Šćepanović, Margareta Sinković, Benjamin Šuran, Davor Nekjak, Josip Galić, Roko Radovan, Aljaž Žgavc, Tomislav Jukić, Josip Švagelj, Luka Čevizović, Dorian Stipčić, Lobel Barun, Luka Čevizović, Tena Lončarević, Marija Salečić, Dina Jularić Ivančić, Vinka Siladi, Marija Jurić, Gabriela Hrženjak, Ines Grubišić, Gabrijela Kambić, Isabela Eva Ljubičić, Lea Filipčić, Mina Ugrin, Damian Humski, Andrija Nazlić, Marko Gašparović, Viktor Konstandinović, Ivan Grlić, Matko Jukić, Timon Špalj, Lucia Luque Akrap, Dora Dimić Rakar, Tara Dorotić, Jona Zupković, Jelena Knezović, Marie Lucia Kossjanenko, Helena Kralj, Hana Ilčić, Marija Žalac, Laura Cahun, Dorotea Corelj, Tena Kramar, Petra Spahija, Iris Imamagić, Vlatka Kladarić, Katarina Perić, Modi Rabak, Darija Gazdek, Marija Vukšić, Klara Baraba, Klara Pavlović, Marija Topić, Mia Reba, Tao-Chen Hsiao, Tao-Shih Hsiao, Gorana Kliškić, Laura Mikić, Kristina Vartušek, Rozaria Talijančić, Ana Hrvatin, Magdalena Križnik, Sara Selmanović Salković, Rea Veseli, Mirta Valenta, Ema Vidak, Svitlana Kirillova, Mariia Zholkevska, Paula Ćurić, Lara Knežević, Lena Brkljačić, Hana Sever, Lorena Dragomanović, Valentina Kovačev, Marina Magerl, Ana Čehaić, Sara Klikić, Anamarija Hontić, Ivana Bošković, Nada Tomica Klišanin, Mija Mihanović, Darija Miketić, Greta Marku, Nika Ružarija Orepić, Tamara Stipić, Magda Galić, Iskra Silvestri Valdevit, Ema Zadro, Marta Modrić, Maja Šokac, Nikolina Šoljić, Amra Hajdarević, Nikolina Šainović, Sarah Kraljić, Antonija Pejčinović, Sara Vrdoljak, Marta Knežević, Lorenzo Radović, Reza Fekri Kenazeh, Vigo Kovačić, Vid Begić, Mateo Mikulić, Goran Ružić, Josip Hađinac, Ivan Sutlović, Roman Mihalić, Ivan Habazin, Maro Morača, Matija Živičnjak, Fran Brleković, Roberto Hren, Sven Korač, Fran Lisec, Marco Marijan Küpper, Mihael Hižak, Ante Domazet, Donald Dubrović, Vjekoslav Ljubešić, Lovro Roksandić, Borna Dekanić, Bartol Kresnik, Luka Gotovac, Ivan Petrović Poljak, Lovro Žagar, Luka Ivezić, Lovro Barišić, Tomislav Krobot, Carlo Gjurgjević, Sergey Levin, Viktor Rafajlovski, Toma Zadro, Sven Babić, Danijel Omerčahić, Bojan Nečas Hraste, Dubravko Čepulić Polgar, Tomislav Ferderber, Martin Pleše, Borjan Oliver, Matej Žerovnik, Edita Kolovrat, Matea Kasaić Drakšić, Nina Katarina Sarić, Lorena Marković, Ana Biškup, Ana Pešut, Ana Vidojević, Nika Zubac, Alysia Mudryk, Teo Devčić, Paola Bukvić, Ante Labetić, Lovro Bratonja, Ruta Bobić, Lucia Lyon, Vesna Palčok, Katarina Belobrajdić, Marija Lalović, Dora Palac, Katarina Gregorin, Josip Pavlek, Sara Nikolina Ćehić, Lucija Mušac, Karla Kostović, Klara Avšič, Antonija Pavić, Alida Cossetto, Mislav Peović, Karlo Čeh, Niko Kos, Maja Mustapić, Doris Vincek, Marta Švirtlich, Višnja Stapić, Petra Domšić, Danijela Ivanović, Tihana Car,Isabella Roxas Đuka, Tara Lešnik, Hrvoje Grah, Bruno Laktaš, Lalita Tasić, David Vlah, Marko Mumlek, Filip Pavlić, Dorian Hercigonja, Štefan Lesar, Klara Pejaković, Karlo Dijanić, Lovro Baričević, Ivan Brigljević, Franko Štrbac, Svit Štarkl, Josip Brajčić, Alena Antošina, Marta Ćikovi, Nina Šeparović, Marta Bešlić, Lara Brezovec, Marko Čavlović, Mia Krakan, Gabriela Lencur, Ivana Lušo, Lucija Šošić, Ema Tomašek, Antonia Vuković,Mirta Baranić, Lea Beličev, Karlo Blažina, Petra Bobić, Ema Bukovac, Klarisa Čop, Jana Friščić, Martina Ivančić, Ana Jančiković, Magdalena Juričić, Tesa Koren, Roza Marija Marković, Katarina Matulin, Rea Peternel, Nikolina Manda Šarić, Ema Šram, Silvija Šubek, Laura-Ana Zdunić, Bartul Pejković, Nikolija Baretić, Margareta Belančić, Paolo Patrick Hrga, Vasja Irma Ivković, Matea Tošković, Petra Trevisan Klarić, Tea Trumbić, Petra Pavetić Kramčec, Bernardica Svaguša, Klara Šoštarić, Katarina Antunović, Carolina Barbarić, Marta Dijak, Marija Glas, Marta Katavić,Dorotea Kovačić, Petra Pavetić Kranjčec, Kristijan Popović, Frano Radovanović, Mateo Sito, Klara Šoštarić, Matea Tošković, Petra Trevisan Klarić, Nika Vrbica, Palma Poljaković, Sanja Merćep, Sara Alavanić, Lucija Črnković,Dino Divković, Ivan Idžojtić, Patrik Gregurec, Julia Stura, Karla Kasalo, Noa Pisačić, Ljubica Golubović, Mislav Brozović, Nika Ševerdija, Tiana Pozaić, Nora Kajmić Jukić, Luka Kosanović, Antonela Vlašić, Karlo Buden, Doria Jantolić, Hana Volner, David Uranjek, Tibor Vukelić, Ivor Prajdić Boris Papandopulo: Amfitrion veliki operni projekt Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Tekstilno-tehnološkoga fakulteta i Arhitektonskog fakulteta Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti ,Tekstilno-tehnološki fakultet i Arhitektonski fakultet (bez dokumenta)
David Balint, Katarina Bulović, Mihaela Dubić, Mande Glamuzina, Antonela Perši, Danijela Petković, Ana Prosenečki, Karla Radonić, Stela Ranogajec, Paulina Robina, Lucija Rubinić, Sara Rudolf, Jelena Rukavina, Nikolina Tomašević, Aleksandra Vitanović, Matea Vrdoljak, Ljubica Vukelja, Lucia Žuljević Humanitarna predstava Božićni san male Klare Učiteljski fakultet pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Suzanna Bučić (FPZG), Tin Dubovečak (FPZG), Milorad Kondić (FFZG/PMF), Inia Herenčić (ADU), Matea Kogoj (FPZG), Karla Birkić (FPZG), Amina Kurtić (FPZG), Ivor Pondelak (ADU), Damjan Stanić (FPZG), Dajana Ivičić (FPZG), Karlo Vedak (FPZG), Patrik Ivačić (ADU), Senna Šimek (FFZG), Tin Kovačević (FPZG), Maja Ljilja (FPZG), Sven Deranja (ADU), Ivan Validžić (FPZG), Dimitrije Vukadinović (FFZG/PMF), Nika Vrbica (ALU) Znanstveno-umjetnički projekt Mjesta sjećanja na kulturalne traume Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakultet pregled
Vedran Kocijan, Marta Vukoja, Hana Ilijazović, Noa Galić, Marin Dominiković, Krunoslav Drašković, Karlo Kreč, Ela Đipalo, David Gašparić, Patrik Miklaužić, Jana Leko, Matija Gluhak, Karlo Košanski (FSB), Dorian Erić, Dominik Erić, Marko Srpak (FER), Gabrijel Đaković, Dino Jeričević (PMF), Ema Bilaver (ALU), Ana Ljubić (Grafički fakultet) i Barbara Vukadin (Agronomski fakultet) Projekt Fightbotics ‒ prve studentske borbe robota Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Prirodoslovno-matematički fakultet, Grafički fakultet, Agronomski fakultet i Akademija likovnih umjetnosti pregled

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marijana Andrešić, Darija Grofelnik, Ana Grgica Knežević, Isabela Miškulin, Stella Stemberger  Studentsko natjecanje CFA Institute Research Challenge 2022/2023 Croatia Ekonomski fakultet (bez dokumenta)

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Domagoj Ćorić, Slaven Leskovar, Margareta Horvat, Monika Valpovac, Anamarija Podolski, Florijan Tuđa, Fran Ušurić, Antonio Butigan, Natalija Štrkalj, Anamarija Stepinac, Lucija Friščić, Magdalena Vuković, Roko Bračić (FSB) i Damjan Korak (FER) Projekt letjelice HUSZ Falcon Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled

(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Biomedicina i zdravstvo

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ivana Babić, Ivor Babić, Nikola Bišćan, Laura Boroš, Ani Buljević, Magdalena Cvitanić, Iva Dragun, Asja Fajtović, Petra Galić, Ivana Harča, Dora Hipša, Lucija Ivec, Una Jakšić, Sara Koprivica, Sara Koren, Marija Kosić, Karla Kostadinov, Antonio Ljulj, Kristina Marković, Lea Ivana Martić, Marko Matusina, Oliver Meršinjak, Marko Milas, Anja Modrić, Lara Mužević, Lorena Novak, Dario Paler, Kristina Planinić, Dina Platužić, Inga Polić, Iva Prgomet, Antonija Pupačić, Tin Šaban, Filip Trbuha, Željka Vukušić, Jakov Zorić, Ilija Žuljević Projekt Boljim vještinama do bolje zajednice Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Dea Maras, Filip Hrestak, Lorena Stamičar, Tea Rosandić, Dominik Vicković, Antonio Pudić, Borna Vojvodić Projekt Kirurgija za sve – promicanje znanja i vještina Medicinski fakultet pregled
Matea Blažević, Gloria Bojo, Laura Tomašić i Filipa Špehar Projekt Digitalizacija studentskog časopisa Sonda Stomatološki fakultet pregled
Jasna Kusanović, Ante Vidošević, Katarina Borić, Tvrtko Mataušić, Ena Krajina, Antun Sačer, Klara Fuš, Tessa Đorđević, Petra Ricijaš, Ana Šandrk, Matea Hranić, Bruno Benčić Projekt Farmica ‒ upoznajmo Hrvatsku kroz životinje Veterinarski fakultet pregled

Biotehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ema Gortan, Melisa Hodžić, Snježana Košić, Sofija Krotin, Karla Mandurić, Ena Marinić, Valentina Oroz, Sara Paulić, Nikolina Račić, Katja Radolović, Michelle Šerka (PBF), Josip Bošnjak, Lorena Dolački, Ana Đuran, Alen Gabrić, Karlo Gjuras, Klara Macan, Mirta Peček, Luka Perajica, Josip Prnjak (MEF) Projekt Kuham za svoje srce Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Medicinski fakultet pregled

Društvene znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marija Magdalena Budimir, Ana Milat, Elena Miletić, Lara Mosić, Lea Radulović, Fani Šupić Projekt Dopusti mi da završim (interaktivne radionice za osnovnoškolce o tematici mucanja)   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Ana Cesarec, Bernarda Grebenar, Matea Maras, Karla Paola Molc, Izabela Lukić, Sandra Šarac, Mia Štrelov, Ena Telalović i Bruno Uroda (PMF) Frugal living ‒ projekt o povećanju financijske pismenosti građana, inflaciji, ulaganjima i štedljivom načinu života   Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Čolak Elena (Pravni fakultet), Ćurković Tea (Ekonomski fakultet), Grgošić Marija (Filozofski fakultet), Horvatin-Pleše Romana (Ekonomski fakultet), Horvatin-Pleše Sara (Ekonomski fakultet), Markulin Karla (Ekonomski fakultet), Marušić Ana (Ekonomski fakultet), Sironić Margareta (Ekonomski fakultet), Šafranić Dorotea (Ekonomski fakultet) Obrtnik 'što da ne ‒ projekt o važnosti deficitarnih strukovnih zanimanja   Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Antonija-Tonka Oršolić, Daniel Novosel, David Novak, Domagoj Fuk, Dorian Mutapčić, Dunja Dragičević, Ivona Postružin, Jakov Zucić, Karla Lepesić, Mira Bago, Neo Nedeljković, Nikola Petrović, Nikolina Bralić, Nina Jerković, Roko Silov, Sara Erdeljić i Vanesa Drakšić Projekt Model European Union Zagreb Fakultet političkih znanosti pregled
Lara Bakić, Dražen Bičanić, Barbara Ećimović, Valentina Gazibara, Iva Groznica, Veronika Idžojtić, Jurja Jakob, Anamarija Jelašić, Dominik Jelić, Leonarda Jović, Iva Kosovel, Andreja Krizmanić, Jelena Lesjak, Altea Matika, Andro Medved, Oliver Martin Meršinjak, Ana Miškić, Andrej Mitić, Iva Neznanović, Ana Marija Nogolica, Jana Eva Novković, Magdalena Prevendar, Paula Rossini, Marina Schiavon, Helena Šegota, Lada Šteher, Martina Turk Projekt psySCHOOLogy (interaktivne radionice sa srednjoškolcima o njima važnim psihološkim temama)   Filozofski fakultet pregled
Petra Tršek, Filip Bosnar, Ivan Hadeljan, Jurica Čehok, Gabrijela Todorić i Sara Kramar Projekt Crtice iz prakse (popularizacija pedagogijske znanosti u obliku podcasta)   Filozofski fakultet pregled
Gabrijela Bušić, Katarina Ljeljak, Ivana Omelić Projekt Sve što možemo – kreativne radionice i interaktivno čitanje priča za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi   Pravni fakultet pregled
Niko Anzulović Mirošević, Dominik Mršo, Ana Šapina, Nina Dalipi, Paula Bačić, Franjo Dumančić, Lovro Matić, Dina Peričić, Lucia Šarić, Lovro Saraf, Jan Ivasović, Ivan Modrić, Fran Mršo Kampanja edukacije o vladavini prava ‒ Hrvatska 2023. (međunarodni projekt studentske udruge ELSA Rule of Law Education ‒ ROLE, Croatia 2023)   Pravni fakultet pregled

Prirodne znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Kamelija Horvatović (PMF), Lorena Beretin (PMF), Gracia Grabarić (MEF), Leonarda Vlahov (PMF), Lorena Loje (MEF), Rebeka Rumbak (PMF), Marjan Kulaš (MEF), Melita Klaić (MEF), Margareta Sačer (PMF), Antonia Alfirević (MEF), Patricia Barić (MEF), Ana Adžić (MEF), Sandro Kukić (MEF), Tin Rosan (MEF), Mario Zelić (MEF), Pavel Marković (MEF) Organizacija interdisciplinarne međunarodne konferencije BRAIN ‒ GUT AXIS o povezanosti mozga, crijeva i mikrobiote   Prirodoslovno-matematički fakultet i Medicinski fakultet pregled

Tehničke znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Sven Barac (FER), Nikola Barilić (Ekonomski fakultet), Zvonimir Haramustek (FER), Maja Milas (PMF), Krunoslav Tomičić (FER), Sanjin Tomljenović (Ekonomski fakultet) i Ivan Vlahov (FER) Projekt AlgoTrade (organizacija studentskoga natjecanja iz programiranja)   Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Mirko Mihaljević, Andrea Krišto, Iva Ištuk, Ivan Čelar, Zdravko Pandžić, Filip Jurić (FER), Petra Semren (Arhitektonski fakultet) i Josip Skočibušić (Pravni fakultet) Radionica programiranja i elektronike imašPetlju();   Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled

Interdisciplinarna područja znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dorian Blašković, Luka Klarić, Ivan Vlah (KIF), Lidija Bagić, Lea Budak, Tea Burić, Lara Vranić (SFZG) Projekt Sportske ozljede glave i vrata Kineziološki fakultet i Stomatološki fakultet pregled

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr