Nagrađeni radovi, 2010./11. akademska godina


Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Marica Malenica Citotoksičnost i genotoksičnost egzo- i endometabolita vrsta Aspergillus versicolor i Stachybotrys chartarum Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Jelena Žanetić, Sara Tršinar SINTEZA I KARAKTERIZACIJA KARBONILSEMIKARBAZIDNIH DERIVATA PRIMAKINA Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Dunja Gamilec i Iva Živaljić UTJECAJ RIBOSOMSKIH MUTACIJA NA BAKTERIJSKI RAST I REZISTENCIJU NA AMINOGLIKOZIDNE ANTIBIOTIKE Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Nikola Habek Čimbenik prepisivanja KLF8 nalazi se u mozgu miša samo u živčanim stanicama Medicinski fakultet pregled
Martina Gačić i Katarina Ilić IZRAŽAJ NEUROPLASTINA U TKIVU HIPOKAMPUSA U ALZHEIMEROVOJ BOLESTI Medicinski fakultet pregled
Irma Telarović Kvantitativna EEG analiza depresivnih poremećaja Medicinski fakultet pregled
Iva Topalušić, Ivona Šulc, Tomo Svaguša Povezanost serumske koncentracije željeza s ekspresijom BMP6 molekula u jetri- moguća uloga u hemokromatozi Medicinski fakultet pregled
Josip Sremec i Fran Seiwerth UTJECAJ NON 3/3 VARIJANTE APOLIPOPROTEINA E I PRO12ALA POLIMORFIZMA PPAR-γ NA RIZIK RAZVOJA PRETILOSTI I METABOLIČKOG SINDROMA Medicinski fakultet pregled
Hrvoje Barić Zabrinutost za vlastito zdravlje među studentima medicine: ovisnost o fazi studija Medicinski fakultet pregled
Maja Sabalić, Ivan Salarić Razvijanje i vrednovanje LC-MS/MS metode za mjerenje opiorfina u slini Stomatološki fakultet pregled
Andreja Aleksić i Marina Đurđević Usporedba rubnog propuštanja dvaju kompozitnih materijala u kavitetima izrađenim Er:YAG laserom i svrdlom Stomatološki fakultet pregled
Sanja Matić, Katarina Kelić Usporedba učinkovitosti radiometara u mjerenju intenziteta svjetlosti fotopolimerizacijskih uređaja Stomatološki fakultet pregled
Maša Bosnić DIJAGNOSTIČKI PRISTUP STADIMA PAŠKE OVCE ZARAŽENIMA JAAGSIEKTE SHEEP RETROVIRUSOM UZROČNIKOM PLUĆNOG ADENOKARCINOMA Veterinarski fakultet pregled
Renato Popović KAKVOĆA KOMARČI IZ UZGOJA I SLOBODNOG MORA Veterinarski fakultet pregled
Martina Prišć Koncentracije malondialdehida i teških metala u tkivima divljih svinja iz nizinske Hrvatske Veterinarski fakultet pregled
Marko Šestan i Ivana Šimić Morfologija i imunofenotip limfoma u pasa u Republici Hrvatskoj Veterinarski fakultet pregled
Dorotea Andreić Primjena genetičkih markera u praćenju uzgojnih linija jelena običnog u prirodnom uzgoju Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Iva Bažon Geokemijska karakterizacija i plodnost tala kao elementi terroir-a vinogradarskog položaja «Jazbina», Zagreb Agronomski fakultet pregled
Zoran Bahat, Domagoj Stepinac Nedostatak željeza kod biljaka s različitim mehanizmima usvajanja željeza, „case study“: kukuruz i uljana repica Agronomski fakultet pregled
Anja Jensterle Raznolikost zajednice laktobacila izoliranih iz autohtonog Istarskog sira Agronomski fakultet pregled
Ivan Ljubičić , Ana Legac INOVATIVNE FORMULACIJE ČAJNIH MJEŠAVINA S PRIRODNIM SLADILIMA- KARAKTERIZACIJA NUTRITIVNOG SASTAVA I BIOLOŠKE AKTIVNOSTI Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Marijana Vrdoljak Kloniranje i ekspresija gena CgKCS za elongazu nezasićenih masnih kiselina iz grčke režuhe (Cardamine graeca L.) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Bojan Žunar Međuovisnost intrakromosomske rekombinacije i duplikacije kromosoma u kvasca Saccharomyces cerevisiae Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Marko Karalić, Irena Mofardin, Andrea Karačić Sušenje kruške potpomognuto ultrazvukom visokog intenziteta Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Andreja Jurič, Ana Potočki, Laura Šahnić ZELENO, ZELENO, ZELENO: OTAPALA, KATALIZATORI, PROCESI Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Sanja Telalović, Nina Herceg Fiziološke značajke polena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) porijeklom iz klonskih sjemenskih plantaža Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Martina Orlović Dokazi o pogrešnom izračunu svote obeštećenja umirovljenicima Ekonomski fakultet pregled
Nikolina Horvat Ekonometrijska analiza djelovanja Wagnerovog zakona u Hrvatskoj Ekonomski fakultet pregled
Dino Alagić, Mario Vagner, Vedran Branković Pojednostavljenje primjene metode procjene rizika uz regionalizaciju prijetnji informacijskom sustavu Fakultet organizacije i informatike pregled
Marija Erceg Referendumi u Hrvatskoj i Sloveniji - analiza prakse i uloge referenduma Fakultet političkih znanosti pregled
Matej Pavlić i Bartul Mimica Eksperimentalna provjera Zajoncove hipoteze o kondicioniranju kao objašnjenju efekta puke izloženosti Filozofski fakultet pregled
Jasmina Tomas, Ana Marija Španić Utjecaj facijalnih ekspresija i atraktivnosti lica na percepciju vremena Filozofski fakultet pregled
Mario Škegro Sportaši i rekreativni vježbači: ovisnost o vježbanju Kineziološki fakultet pregled
Dijana Hrstić, Zrinka Kirin Interdisciplinarni pristup zamjenskom majčinstvu - poredbena analiza i prijedlog regulacije u Republici Hrvatskoj Pravni fakultet pregled
Dario Milić i Marko Stilinović Lišenje slobode u kaznenom postupku Pravni fakultet pregled
Mario Kantoci, Tena Baričić Stranačko izvođenje dokaza i unakrsno ispitivanje u hrvatskom i poredbenom kaznenom procesnom pravu Pravni fakultet pregled
Emil Cetina ULOGA STVARNOPRAVNIH OSIGURANJA U KREDITIRANJU GOSPODARSKIH DJELATNOSTI -Teorijski i praktični aspekti hipoteke i fiducije na nekretnini Pravni fakultet pregled
Mateja Botko Razlike u ciljnoj usmjerenosti djece i percepciji uspjeha u sportu i vježbanju kod djece i roditelja Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Martina Matić, Verena Friščić Emocije i dvojezičnost: analiza utjecaja emocija na upotrebu jezika prijašnjih i sadašnjih studenata germanistike koji su određeno vrijeme živjeli u njemačkom govornom području Filozofski fakultet pregled
Mario Šimudvarac Jezik i prijevod na hrvatski standardni jezik prijepisa Senjskoga statuta Vuka Ručića iz 1701. godine Filozofski fakultet pregled
Darko Tomšić Kulturološka uvjetovanost označenika u višejezičnim rječnicima Filozofski fakultet pregled
Ana Mihaljević Onomastička analiza imena na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti Filozofski fakultet pregled
Petra Marinčić Mediji - posrednik između zakonodavnih tijela i zainteresirane javnosti Hrvatski studiji pregled
Nikola Banić Popularizacija djela „Nebeske objave“ svete Brigite Švedske Katolički bogoslovni fakultet pregled
Matija Jerković Teološke teme u hrvatskom slikarstvu nakon Drugog vatikanskog koncila Katolički bogoslovni fakultet pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Dino Malpera Detekcija tonova u snimci glazbenog djela hibridnim algoritmom nenadziranog učenja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Monika Pruša Genetička raznolikost i rasprostranjenost vrsta: Salvia brachyodon Vandas vs. Salvia officinalis L. Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Vesna Gulin Horizontalna i vertikalna heterogenost obraštaja sedrene barijere Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tihomir Lolić, Matej Mihelčić Nova paralelna heuristika za rješavanje problema ispunjivosti logičke formule Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Petar Sirković i Saša Stanko Otkrivanje blok dijagonalne strukture stohastičkih matrica i identifikacija metastabilnih stanja Markovljevih lanaca Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Tonči Cvitanić, Ivan Sudić Proučavanje stakla i kristala etanola širokopojasnom nuklearom magnetskom rezonancijom Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Sara Sumić Računalna analiza nekodirajućeg dijela transkriptoma u modelu embrionalnog razvoja miša (Mus Musculus) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ana Dekanić, Martina Kranjčec Raznolikost DRB lokusa glavnog sustava tkivne podudarnosti skupine II u populaciji hrvatskih vukova Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ana Okmaca i Massimo Sapač Regionalni i prostorni identitet Istre kroz stavove stanovništva Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Nikola Cindro Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih adamantanskih ftalimida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivica Cvrtila Supramolekulska arhitektura u kristalnim strukturama heksacijanoferatâ organskih baza Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Kristijan Bakarić Arheometrija prapovijesne keramike Vučedolske kulture s lokaliteta Ervenica i Damića gradina Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nikola Matuhina "Zelena infrastruktura" Zagreb istok Arhitektonski fakultet pregled
Rosa Rogina Dječji nebeski svod - Idejno rješenje osnovne škole u Vitezovićevoj ulici, Zagreb Arhitektonski fakultet pregled
Hrvoje Arbanas Suvremeno stanovanje/ Istraživanje heterogenosti prostora kroz rekonstrukciju strukture Müllerove ciglane u Zagrebu Arhitektonski fakultet pregled
Bruno Arsenali Detekcija fićuka u stvarnom vremenu za kontinuirani nadzor astme bežičnim čvorom Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Grgo Čupić Loptica na platformi: sustav za ispitivanje naprednih algoritama upravljanja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Vedrana Baličević; Mirna Bokšić Model samostabilizirajućeg vozila na jednom kotaču Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Gulin, Nikola Hure Modelsko prediktivno upravljanje za povećanje efikasnosti agregata obnovljivih izvora električne energije Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Frano Petric i Ivan Rajković Primjena teorije vijčanog gibanja i vizualne povratne veze u upravljanju hodajućim robotima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Jelena Novosel Sustav računalnog vida za automatsko prepoznavanje vozila u svrhu nadzora prometa Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Martina Tireli i Ema Horak Novi derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina kao potencijalne fluorescentne probe za obilježavanje DNA/RNA Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Helena Vučić Razvoj i određivanje svojstava elektrokemijskih superkondenzatora za primjenu u ''pametnim mrežama'' i električnim vozilima Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Dalia Potroško, Mario Šiftar, Gregor Buhanec Uvećanje uređaja za miješanje heterogenih sustava Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ana Čale,Tamara Hruška, Lucija Samac Zbrinjavanje industrijskog otpada pri proizvodnji specijalnog anorganskog cementa Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Martin Gregurić INTELIGETNO UPRAVLJANJE PRILJEVNIM TOKOVIMA AUTO-CESTE SA OSVRTOM NA MOGUĆNOST PRIMJENE NA ZAGREBAČKOJ OBILAZNICI Fakultet prometnih znanosti pregled
Tomislav Baček NEIZRAZITO AUTONOMNO UPRAVLJANJE AUTOMOBILOM Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Sara Salopek Priprava i karakterizacija nanostrukturiranih sol-gel TiO2 prevlaka na nehrđajućem čeliku Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Tomislav Tomašić, Andrea Demetlika Samobalansirajući mobilni robot Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Vuko Vukčević, Mihael Lobrović Teorijsko - numerički pristup problemu laminarnog graničnog sloja oko ravne ploče Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Valentina Kurtović, Jelena Kilić Analiza kvalitete Hrvatskog transformacijskog modela visina na području Slavonskog Broda Geodetski fakultet pregled
Marina Biočić, Diana Bečirević GIS osnovnih škola Grada Zagreba Geodetski fakultet pregled
Marko Šrajbek Kvantificiranje utjecaja zagađivača na koncentraciju nitrata u podzemnoj vodi varaždinske regije Geotehnički fakultet pregled
Jure Barbalić Mjerenje i modeliranje tijeka topline hidratacije u betonu Građevinski fakultet pregled
Mario Vujica Samozbijajući ekološki održivi betoni Građevinski fakultet pregled
Nikola Andraši UTJECAJ RAVNOSTI VOZNE POVRŠINE TRAČNICA NA BUKU TRAČNIČKIH VOZILA Građevinski fakultet pregled
Andrej Božić, Vladimir Cviljušac Novi model interaktivne 3D multimedijske web komunikacije – 3DWebCom Grafički fakultet pregled
Ana Mostečak Separacija otpadne plastike Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Jelena Hačko, Slavica Andrić Razvoj spektrofotometrijske metode za određivanje ukupnog kroma u otpadnim vodama tekstilne i kožarske industrije Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Frana Marija Vranković, Luka Jerković, Darijan Ivezić DuLuM! Kulturni tulum Akademija dramske umjetnosti pregled
Petra Zlonoga "Gregor" kratki animirani film Akademija likovnih umjetnosti pregled
Luka Hrgović, Anton Svetić Etida Akademija likovnih umjetnosti (bez dokumenta)
Kvartet KLANG (Vlatka Peko, Ana Lucić, Anita Primorac i Kaja Farszky) Muzička akademija (bez dokumenta)
Martina Bratić, Danijel Đekić "Kroz arhivsku pustinju i prašumu". Rad na ostavštini Lovre Županovića Muzička akademija pregled
Tomislav Oliver Obsidienne, studija za komorni orkestar Muzička akademija pregled
Bartolomej Stanković Projekt Klavir - kroz povijest i građu Muzička akademija pregled
Sara Beriša Solistički nastup uz pratnju Zagrebačke Filharmonije - Henri Tomasi: Koncert za saksofon i orkestar Muzička akademija pregled
Jelena Pavić Svečano otvorenje 50. jubilarnog zagrebačkog biennala Muzička akademija (bez dokumenta)

Posebna Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Oliver Šuman, Danko Relić, Ivana Stipić, Vedran Dodig, Ivan Šitum, Matija Čirko CROSS (Croatian Student Summit) Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Mirko Soldo, Daniela Medojević, Matej Par, Sanja Pavić, Nika Španović i Iva Klarić Sonda - list studenata dentalne medicine Stomatološki fakultet (bez dokumenta)
Vladimir Farkaš, Marija Svedrec, Dora Knaffl, Mirela Pavić, Petra Čolig ''Veterinar'' - znanstveno-stručni časopis USVM ''Equus'' Veterinarski fakultet (bez dokumenta)

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Božić Kristijan, Tržec Barbara, Abramović Karmen, Antunović Ivana, Babić Benjamin, Barišić Antea, Bartolec Sandra, Bašić Bruno, Mihalic Vladimir, Radulović Ivana, Smoljanović Dalibor, Šestak Dina, Šestak Maja, Tršinar Simona Case Study Competition 2011. Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Alijagić Jasmina, Babić Iva, Brandt Petra, Kuljiš Maša, Ladan Katica, Memišević Anela, Mesarić Petra, Ninić Petar, Sindija Nina, Šlibar Emina Studenti protiv korupcije Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Arno Vinković, Marko Popović, Vlatka Rudančić, Nevena Jurina Tomić, Nina Remenar, Anja Pletikosa, Duška Jurić, Josipa Periša, Stella Husnjak, Vladimir Hunjak Štula, Karmen Miletić, Alen Makaronov, Marko Hrenović (ADU) dramska predstava Politika/djela/tijela Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Marija Biuk, Katarina Babić, Ana Džeba, Mihaela Homjak, Maja Jagar, Aleksandra Knežić, Deja Koren, Maja Polančec, Martina Širol Djevojački dnevnik Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Snježana Bogdanić, Anastazija Cvitković, Mirna Draženović, Lea Fujs, Marijana Grgić, Martina Salaj, Natalija Stajić, Ana Tumpić, Petra Uremović, Karla Varzić Muzeološka koncepcija memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Karla Alfier, Tea Damjanović, Morana Martić i Igor Mirošević Svjetsko moot court natjecanje - Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (Jessup) Pravni fakultet (bez dokumenta)
Vedran Barišić, Ana Bobić, Vanda Jakir, Ivana Kordić, Branka Marušić i Ivan Zrinjski Svjetsko natjecanje iz prava Europske unije "European Law Moot Court" Pravni fakultet (bez dokumenta)

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matea Vlatković, Antonija Burčul, Katarina Lisac, Jasmina Salopek, Monika Bjelčić, Petra Vizjak, Lana Šarić, Dajana Barišić, Ivana Nogalo, Vedran Vulić, Nikolina Vidović, Matea Hajdinjak, Petra Krznar, Nikolina Šoštarić, Ksenija Žibert i Ljubica Rotim Znanstvene čarolije Prirodoslovno-matematički fakultet (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Iskra Jirsak, Jan Kerekeš, Zoran Pribičević i Mirela Videk Predstava - kolektivni kazališni projekt: Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Petar Popijač, Aniko Udvari, Leonardo Dokša, Domagoj Gračan, Marijan Abelman, Zoran Vukosavljević Kiparska radionica Akademija likovnih umjetnosti (bez dokumenta)
Ana Batinica, Sara Glojnarić, Bruno Grošić, Hrvoje Hleb, Bernard Homan, Karlo Hubak, Katarina Javora, Kristina Kebet, Ilijana Korać, Josip Kvetek, Marija Lovreković, Ana Lucić, Lucija Majstorović, Marin Maras, Lorena Milina, Borjan Oliver, Matej Pavić, Jelena Pavić, Vlatka Peko, Ante Sladoljev, Una Smrekar, Katarina Sobočan, Marie Spaemann, Ivana Srbljan, Matej Škreblin, Marta Šomođi, Andrej Vesel, Tomislav Vrabac, Iva Vukić i Ursa Vukman HR-PROJEKT Muzička akademija (bez dokumenta)

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr