Nagrađeni radovi, 2012./13. akademska godina


Rektorova nagrada

Interdisciplinarno područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Maša Paić, Dino Tomić Kvantificiranje vrijednosti i ugroženosti speleoloških objekata odabranog krškog područja Dinarida – primjer Ozaljskog pobrđa Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Josip Barilar i Ana Begić Biomedicinski potencijal stevije - Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Zlatko Ficović i Maja Hanić Plijesni Aspergillus ochraceus i Eurotium herbariorum: aerogena izloženost u zatvorenim prostorima i toksični učinci ekstrakata spora na stanice ljudskog adenokarcinoma pluća A549 Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Martin Lalić Razvoj i validacija HPLC metode za određivanje sadržaja 10-hidroksi-2-decenske kiseline u proizvodima s matičnom mliječi Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Kristina Dukić, Ivona Herceg Stabilnost i povezanost koncentracije serotonina u trombocitima, u plazmi i u serumu Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Petra Kureljak ULOGA COXSACKIE I ADENOVIRUS RECEPTORA U ODGOVORU STANICA KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA I KARCINOMA PLUĆA NA CITOTOKSIČNE SPOJEVE Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Marija Petrović, Iva Miškulin Utjecaj prethodne terapije statinima na težinu kliničke slike sepse iz opće populacije Medicinski fakultet pregled
Ivan Prepolec 5-AMINOIMIDAZOL-4-KARBOKSIAMID-1-β-D-RIBOFURANOZID POTIČE NAKUPLJANJE LEUKEMIJSKIH STANICA U S-FAZI Medicinski fakultet pregled
Ivona Stipica Genomska nestabilnost klasičnog Hodgkinova limfoma Medicinski fakultet pregled
Tena Lovrić Povezanost polimorfizma gena za angiotenzin II receptor tip 1 s pojavnosti moždanog udara u ranijoj odrasloj dobi Medicinski fakultet pregled
Mislav Jelaković i Vanja Ivković Procjena rizika polimorfizama -11377C>G i -11391G>A gena ADIPOQ za pojavu inzulinske rezistencije kod osoba s niskim kardiovaskularnim rizikom Medicinski fakultet pregled
Nina Blažević Učinci antilipidnih lijekova na butirilkolinesterazu u biološkom materijalu štakora Medicinski fakultet pregled
Dunja Peko Paleostomatološka analiza skeletalne populacije s nalazišta Vinkovci - Cibale iz doba antike Stomatološki fakultet pregled
Sabina Ulovec, Tina Paleško Učinak otopine Tantum Verde (benzidamin hidroklorid) na dentalni plak i upalu gingive Stomatološki fakultet pregled
Željka Anzulović, Maja Antolić MOLEKULARNA ETIOLOŠKA RETROSPEKTIVNA STUDIJA INFEKCIOZNIH HEMOLITIČKIH ANEMIJA PASA Veterinarski fakultet pregled
Maja Platiša Određivanje fizioloških karakteristika i posebnosti spolnog ciklusa i rasplodne sezone u ovaca pasmine lička pramenka Veterinarski fakultet pregled
Juraj Kolaković Serološko praćenje proširenosti virusnog arteritisa konja u Republici Hrvatskoj i prosudba provođenja mjera kontrole u razdoblju od 2009. do 2012. godine Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Hranilović Analiza polimorfizma transkripcijskih faktora vinove loze CBF1 i CBF4 povezanih s reakcijom na abiotski stres suše Agronomski fakultet pregled
Mateja Čagalj i Andreja Brezovečki Kemijski sastav, fizikalna svojstva i higijenska kvaliteta kobiljeg mlijeka hrvatskog hladnokrvnjaka Agronomski fakultet pregled
Anđela Krišto Hlapljivi spojevi arome Istarskog pršuta Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Dijana Petrić i Matea Vrkljan Poboljšanje fermentacijskih karakteristika pivskog kvasca za vrenje sladovine s vrlo visokim udjelom ekstrakta Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Helena Vibovec i Marijela Bašić Usporedba učinkovitosti ekstrakcije antocijana i tanina iz pokožice grožđa sorte Plavac mali ionskim tekućinama i klasičnim postupcima ekstrakcije Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Mihaela Katić, Jelena Brckan Utjecaj parametara proizvodnje na kemijski sastav nerafiniranih ulja konoplje Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ivana Bečić, Ivana Polović Utjecaj područja uzgoja i termina berbe na koncentraciju antocijana, elaginske kiseline i derivata te antioksidacijsku i antimikrobnu aktivnost sjemenki nara (Punica granatum L.) Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Maja Križanec Gradacija smrekinih potkornjaka na Sjevernom Velebitu u razdoblju od 2005. do 2012. godine i okolnosti njena nastanka Šumarski fakultet pregled
Stipo Dubravac Utjecaj stroja na emisiju buke kod rada kružnih pila pri praznome hodu Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Petra Šprajaček Učinci promjene tečaja u Hrvatskoj - prorecesijsko djelovanje Ekonomski fakultet pregled
Marko Ćurković Utjecaj svjetske financijske krize na formiranje multisektorski-diverzificiranih optimalnih portfelja pomoću Markowitzeve teorije na Zagrebačkoj burzi Ekonomski fakultet pregled
Aleksandra Sobodić Analiza visokoobrazovanih ljudskih potencijala i zelene orijentacije u poslovnoj praksi malih poduzeća iz ICT sektora u Hrvatskoj Fakultet organizacije i informatike pregled
Marina Sklepić, Mateja Mihalić, Nina Carević Ovisnost o Internetu među srednjoškolcima Fakultet organizacije i informatike pregled
Ivan Mitrović Primjena društvenih mreža za istraživanje znanstvene produkcije institucije Fakultet organizacije i informatike pregled
Marija Volarević Društvene mreže kao izvor vijesti u najgledanijim središnjim informativnim emisijama u Hrvatskoj Fakultet političkih znanosti pregled
Uroš - Valentino Saraja Religije među nama Fakultet političkih znanosti pregled
Lana Pehar, Mitja Ružojčić, Alen Serhatlić Ispitivanje uzajamnih međugrupnih stavova studenata psihologije Hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta u Zagrebu Filozofski fakultet pregled
Ivan Tomić, Dominik-Borna Ćepulić Predviđanje homofobije: uloga demografskih obilježja, kontakta s homoseksualnom populacijom i ambivalentnih stavova prema ženama i muškarcima Filozofski fakultet pregled
Frane Boban i Tea Čišić POVEZANOST NEKIH PONAŠANJA TRENERA S PERCEPCIJOM LEGITIMNOSTI NESPORTSKIH PONAŠANJA KOD SPORTAŠA Kineziološki fakultet pregled
Filip Franjić i Igor Hustić Selektivno djelovanje umora na živčano-mišićnu funkciju koljenog zgloba pri različitim amplitudama pokreta Kineziološki fakultet pregled
Marija Matešić, Doris Ivanković, Gorana Depolo Gledam, dakle sudjelujem: obrasci ponašanja promatrača međuvršnjačkog nasilja objavljenog na YouTube-u Pravni fakultet pregled
Ida Dojčinović Mjera oduzimanja prava roditelju da živi sa svojim djetetom i odgaja ga Pravni fakultet pregled
Mario Rašić POVIJEST I PRIMJENA KAZNENOPRAVNIH INSTITUTA POMILOVANJA I AMNESTIJE Pravni fakultet pregled
Juraj Brozović, Vinko Galiot PRAVNI STATUS EMBRIJA I ISTRAŽIVANJE NA EMBRIONALNIM MATIČNIM STANICAMA U VRTLOGU BIOTEHNOLOGIJE, BIOETIKE I PRAVA Pravni fakultet pregled
Tena Zgombić, Juraj Blažičko Ugovori o televizijskim prijenosima sportskih događaja s posebnim osvrtom na ekskluzivitet Pravni fakultet pregled
Iva Sedlar Sportska natjecateljska orijentacija djece sportaša i djece nesportaša mlađe školske dobi Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Popović "Mađarska je neka zemlja gdje su glavni Mađarci, oni imaju crno lice, odjeću od perja i jedu životinje." – Pokušaj populariziranja mađarske kulture i jezika kod djece predškolske dobi Filozofski fakultet pregled
Sofia Lovrić i Vanja Trojak Crkva sv. Marije Magdalene u Mutvoranu: problem stilskog određenja i datiranja izgradnje Filozofski fakultet pregled
Nikola Cik Između pijeska i vode: prinosi ekohistoriji Đurđevca Filozofski fakultet pregled
Kristina Bernik Nova duhovnost Tomaža Šalamuna Filozofski fakultet pregled
Veno Volenec Sociolingvističko istraživanje hrvatskoga pravopisa: društveni stavovi i uporabna norma Filozofski fakultet pregled
Karla Hustić Tetoviranje u prapovijesti i doprinos otkrivanju ove prakse u vučedolskoj kulturi Filozofski fakultet pregled
Paula Igaly Tradicijsko usmenoknjiževno blago hrvatskih krajeva u naše dane (Nerezine na otoku Lošinju, Močići u Konavlima, Mraclin, Zagreb) Filozofski fakultet pregled
Mateja Žugec Zapisi o Hrašćini Štefanije Bernas Belošević. Opis i transkripcija dosad javnosti nedostupna rukopisa i njegovo mjesto u djelovanju Štefanije Bernas Belošević Filozofski fakultet pregled
Ivan Badanjak Codex Gigas – Misterij „Đavolje Biblije“ Hrvatski studiji pregled
Mia Karabegović, Lukrecija Puljić Važnost evolucijskih mehanizama seksualne selekcije u predviđanju spolnih razlika vizualnog samopredstavljanja na Facebook-u Hrvatski studiji pregled
Lara Buljan, Ivana Herceg, Sandra Šućurović Zadovoljstvo kvalitetom života hrvatskih branitelja Hrvatski studiji pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nela Jantol i Tadija Kekić Analiza raznolikosti kloroplastne DNA i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Maja Šemanjski Aspartat 496 u podmjestu S2 određuje supstratnu specifičnost ljudske dipeptidil-peptidaze III Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marija Ruščić Atenuacija visokofrekventnih seizmičkih valova u središnjem i južnom dijelu Vanjskih Dinarida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Sossich, Petar Pavlović Crvotočine u gravitaciji tipa f(R) i očuvanje slabog energijskog uvjeta Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Izidor Pelajić Karakteristike geomagnetskog polja na području Središnje Hrvatske Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Fran Rebrina, Josip Skejo Kondicija kao pokazatelj uspješnosti širenja strane invazivne vrste signalnog raka (Pacifastacus leniusculus, Dana) u rijeci Korani Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Kudrna Prašek Magmatske stijene otoka i podmorja Jadranskog mora: mogući pokazatelj dezintegracije paleozojskog supekontinenta Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marin Sapunar Modeliranje površine metalnih oksida u otopinama elektrolita Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Ivan Krijan, Sara Muhvić Multipliciteti presjeka i racionalnost ravninskih krivulja Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Mladen Borovina Sinteza i karakterizacija diamido derivata aromatskih karboksilnih dikiselina s aminokiselinama Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Marko Cigler, Dora Sviben Sinteza i karakterizacija dioksomolibdenovih(VI) kompleksa s derivatima izoniazida Prirodoslovno-matematički fakultet pregled
Antonija Kulaš, Ana Orlović Višegodišnje promjene u sastavu i strukturi hematofagnih mušica svrbljivica (Diptera, Simuliidae) na sedrenim barijerama Plitvičkih jezera Prirodoslovno-matematički fakultet pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Anna Kocsis Odnos normativnog i deskriptivnog u arhitekturi: Van Eyckov strukturalizam i naturalistička pogreška Arhitektonski fakultet pregled
Josip Lončar Elektrostimulator živaca za ublažavanje osjeta boli Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Marko Đurasević, Dino Šantl Izvedba algoritma za kompresiju medicinskih slikovnih podataka korištenjem grafičkog procesora s ciljem povećanja propusnosti i smanjenja utrošene energije Fakultet elektrotehnike i računarstva (bez dokumenta)
Filip Pavetić, Goran Žužić LISA - Alat za poravnanje DNA očitanja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Edin Kočo Razvoj i izrada uređaja za kontinuirani nadzor i upravljanje agrikulturnim sustavima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Kristina Babić Fotokatalitičke oksigenacije organskih supstrata upotrebom metaliranih porfirina Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ivona Ivić, Josipa Galović Heterogena fotokatalitička razgradnja terbutilazina u otpadnim vodama Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Bruno Burmas, Marino Gergorić, Manuel Šarić Priprava visoko vodljivih elektroaktivnih polimernih kompozita za konstrukciju savitljivih superkondenzatora Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Simona Bedić, Petra Faletar, Ana Folo Procjena raspodjele veličina kapljica nastalih atomizacijom u sušioniku s raspršivanjem Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Zrinka Srdović Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino i diamino supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina kao potencijalnih kemosenzora za detekciju kationa u otopinama Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Karla Huljev, Ekatarina Kristan Utjecaj mikroorganizama i njihovih metabolita na stabilnost konstrukcijskih materijala u morskoj vodi Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Vladimir Smojver Dinamika procesa stvaranja ideja u timskom razvoju proizvoda Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Anđelo Živalj, Marin Lukas Konstrukcija i vođenje daljinski upravljanog podvodnog vozila Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Amalija Vugrinčić, Lidija Levačić Nanostrukturirani sol-gel TiO2-ZrO2 filmovi: priprava, karakterizacija i povećanje otpornosti na koroziju nehrđajućeg čelika Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Igor Bolteković Tkalec Udaljeni nadzor vibracijskog stanja stroja Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Andrea Gredelj ORGANSKA SINTETSKA BOJILA U ODABRANIM PROIZVODIMA ZA OSOBNU HIGIJENU – NEGATIVAN UTJECAJ NA ZDRAVLJE I OKOLIŠ Geotehnički fakultet pregled
Mirijana Prša, Matea Rebrina, Ivana Srednoselec ANALIZA GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA RIBLJIH STAZA U OVISNOSTI O HIDRAULIČKIM UVJETIMA TEČENJA Građevinski fakultet pregled
Hrvoje Rak ARMIRANJE ASFALTNIH SLOJEVA KOLNIKA GEOMREŽOM Građevinski fakultet pregled
Mateja Puhalo, Ana Slugić Prirodno starenje TiO2 premaza nanesenih tehnikom Inkjeta Grafički fakultet pregled
Vanja Novak Utjecaj medija i mikrostrukture na korozijsko ponašanje konstrukcijskih čelika Metalurški fakultet pregled
Ines Tomašek, Petar Pongrac Geokemijske i mineraloške karakteristike tala u okolici termoelektrane Plomin Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Marina Bošković, Ana Šimunović Izrada prototipa nagibnog stola i provedba probnih ispitivanja na uzorcima geosintetika Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Ivica Pavičić i Andrea Gruić-Jukić Tektonska evolucija zapadnog dijela Savske depresije Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Matija Čop Arhitektonski elementi Šibenske katedrale u oblikovanju kolekcije modne odjeće Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Petra Meštrović Sinteza novih heterocikličkih azo naftolsulfonskih bojila i njihova primjena na tekstilnim supstratima Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Goran Ribarić, Sara Juričić, Ivana Vuković Stravinski u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Karla Ljubičić, Mateja Krnjak, Stella Pernjek SVIJETLE PRUGE 2012.: „ZNAKOVI UPOZORENJA“ Akademija likovnih umjetnosti pregled
Marijana Radičević, Buga Marija Šimić, Emil Martinović Figarov pir Muzička akademija (bez dokumenta)
Ivan Končić Gavran Muzička akademija (bez dokumenta)
Ante Vetma Solistički nastup uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski Muzička akademija (bez dokumenta)
Teodora Sucala Matei Solo koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije Muzička akademija pregled

Posebna Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ban Ana, Belošević Sunčica, Bojanić Ana, Bubalo Petra, Ćepulić Ida, Dozan Mirko (predsjednik), Fabijanić Tea, Frgačić Toni (umjetničko vodstvo), Gačić Martina, Jovičić Diana, Juzbašić Kristina, Koletić Carolina (organizacijsko vodstvo), Nikić Ivan, Pavičić Katarina, Šepec Lana, Šimić Andrea (tajnica), Turudić Ana, Veletić Ivo (organizacijsko vodstvo), Vrdoljak Maja (organizacijsko vodstvo), Vučemilo Kristina, Zorić Ana, Zorić Veronika pjevački zbor studenata Medicinskog fakulteta u Zagrebu "Lege Artis" Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Emina Kabil, Larisa Musić, Marija Pejakić, Ivona Profeta, Ivana Stavljenić, Ivana Stjepandić Geronto projekt - evaluacija i unaprijeđenje oralnog zdravlja u osoba starije životne dobi Stomatološki fakultet (bez dokumenta)

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matea Drempetić, Ana Dugandžić, Renata Jerković, Marijeta Sivrić, Ena Šifner, Ana Ujdur i Ivana Jandroković Organizacija kongresa studenata Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Mate Kovač, Branimir Milardović, Josip Kramarić, Lovre Jadrijević, Mate Damić Godišnja ekonomska konferencija 2012 Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Maja Has, Ivica Jeličić, Nikolina Bujdo, Lidija Markljušaj, Ivana Skočibušić, Daria Arežina, Andrej Hanzir, Iva Kovačić, Dorotea Albertina Knežević, Robertina Katić, Silvija Šantek Studentski poslovni list "Manager" Ekonomski fakultet (bez dokumenta)
Alen Delić, Jakov Andrić, Dario Filipaj, Ozren Krpan, Josip Lisec, Goran Kapun, Filip Sabalić, Bogdan Okreša Đurić, Natalia Nađ Organizacija i provedba međunarodnog studentskog on-line simpozija „International Student Research Symposium“ u suradnji sa sveučilištem University of Central Florida iz SAD-a Fakultet organizacije i informatike (bez dokumenta)
Erna Imamović, Tadeja Pigac, Marijana Špoljarić, Mila Subašić, Nina Remenar, Vlatka Rudančić, Karmen Miletić, Stella Husnjak, Anja Pletikosa i Arno Vinković Glas iz Europe Fakultet političkih znanosti (bez dokumenta)
Ivana Cvitanović, Antonija Ivančan, Filip Kufrin, Kristina Mandić, Dina Salapić, Dora Stulić Međunarodno studentsko natjecanje Price Media Law Moot Court Pravni fakultet (bez dokumenta)

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matea Andrić, Irena Boćkai, Nika Burđelez, Margareta Đordić, Vlasta Đurina, Zvonimir Filipović, Tomislav Hrebak, Klara Jakelić, Maja Jukić, Martina Kovač, Petra Krivak, Nevena Kurteš, Saša Lovrić, Emina Smajić, Tanja Maretić, Tina Marušić, Krunoslav Matošević, Kristina Peršić, Mario Šimudvarac, Nina Turić, Mateja Žugec 100 godina Glembajevih Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Tena Adamić, Kristina Brodarić, Ana Drveni, Kristijan Jerković, Eva Kalogjera, Irena Ravlić, Ivan Roth, Mima Samodol, Nevenka Šarčević, Petra Šlosel, Eva Žile Istraživanja kompleksa dvorca Brezovice Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Veno Mušinović, Ivan Šaravanja, Nikola Švenda i Vedran Živković Glazbeno-scenska obrada Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže Hrvatski studiji (bez dokumenta)

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Badurina, Valentina; Ban, Loren; Barbaric, Vedran; Barišic, Dajana; Bedekovic, Nikola; Begušic, Tomislav; Bencic, Noelle; Bjelan, Andrea; Bjelcic, Monika; Bjelopetrovic, Alen; Bobic, Ivana; Borko, Valentina; Brdar, Biljana; Bubaš Matej; Bursik, Andrea; Cindro, Nikola; Caic, Ana; Cališ, Ivica; Cehic, Mirsada; Dabic, Petra; Demirovic, Emela; Dominkovic, Katarina; Fackovic, Matea; Franjkovic, Karla; Frigan, Paula; Gašparic, Dominik; Gobac, Anja; Gojšic, Tomislav; Golenic, Neven; Gregorovic, Ingrid; Grguric, Toni; Habinovec, Iva; Hanic, Maja; Hanževacki, Marko; Husinec, Ana; Ilic, Ivan; Janeš, Karla; Josipovic, Goran; Kezele, Tatjana; Kolaric, Karolina; Kovacec, Lucija; Kralj, Hrvoje; Krekic, Kristijan; Krznaric, Martina; Kucanda, Kristina; Kurtovic, Matea; Kuzman, Dino; Kuzmic, Barbara; Kveštak, Martina; Landripet, Ivana; Leko, Katarina; Lešic, Nikolina; Lešic, Filip; Lipovac, Korana; Lujanac, Martina; Lukin, Stipe; Markov, Cvito; Mašic, Borna; Meglic, Karlo; Mihalinec, Josipa; Mihaljevic, Ana; Mikelic, Ana; Milas, Ana; Miljuš, Tamara; Mrcela, Mia; Nakic, Natali; Nemec, Vinko; Nikolic, Juraj; Nikšic-Franjic, Ivana; Nogalo, Ivana; Novak, Mateja; Novak, Sanja; Palfi, Maja; Papa, Lucija; Pavicic, Ivana; Pavkovic, Margareta; Piteša, Tomislav; Posavec, Amanda; Pšenicnik, Silvia; Radic, Antonija; Radic, Martina; Rimac, Antonija; Sadžak, Anja; Sambol, Matija; Savic, Klara; Sermek, Antonio; Sladic, Kristina; Smokrovic, Kristina; Sopko, Katarina; Sovic, Karlo; Starcevic, Ana; Stojevski, Dunja; Stolar, Tomislav; Sucec, Iva; Sviben, Dora; Šaric, Ela; Šaric, Lana; Šistov, Jelena; Šmidlehner, Tamara; Šmidler, Dubravka; Šmitran, Tea; Šuntic, Iris Renata; Topic, Edi; Tot, Lorena; Tratnik, Iva; Vidanovic, Igor; Vidovic, Nikolina; Viher, Marija; Vitkovic, Matea; Vizjak, Petra; Volaric, Jana; Vuk, Tamara; Vukovic, Kristian; Vukovic, Vedran; Vulic, Vedran; Zadravec, Rahela; Zrilic, Marija; Živkovic, Igor; Žužic, Lorena; Žužic, Marta. 6. OTVORENI DAN KEMIJSKOG ODSJEKA PMF-a Prirodoslovno-matematički fakultet (bez dokumenta)

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matea Brkić, Boris Dundović, Vlasta Đurina, Vedrana Gudek, Ivana Ivić, Marko Mihaljević, Marina Paulenka, Maja Subotić, Ivo Žarko, Alen Žunić Projekt studentske knjižne edicije - Arhitektonski dijalozi 21/21/21 Arhitektonski fakultet (bez dokumenta)
Apsolventi diplomskog studijaTekstilni i modni dizajn, smjera Kostimografija: Sanja Jakupec, Slavica Motušić, Matilda Šimičević, Nikolina Medak, Emilija Šušković Jakopac, Ines Nezirović, Barbara Bursać i apsolventica diplomskog studijaTekstilni i modni dizajn, smjera Teorija kulture i mode Nevena Balen;Studenti 1.god. studijaTekstilni i modni dizajn, smjera Kostimografija: Dora Šintić, Tomislav Kliškinić, Ozana Gabriel, Anamarija Bevandić, Daniela Supić, Martina Ivanković, Mateja Vrban, Lora Vran, Tijana Pivčević, Aleksandra Koluder, Pavla Aleksić, Barbara Milovac, Slađana Pezić Buljan, Lorena Podolski, Josipa Gregorina, Rebeka Čupić KOSTIMOGRAFSKA MAPA ZA PREDSTAVU „CRNA KUĆA“ Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Laura Potrović, Darko Jeftić Muzej pokreta Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Lea Anastazija Fleger, Petra Jagušić i Davor Kelić Prošlih pet godina Akademija dramske umjetnosti (bez dokumenta)
Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološki fakultet I.Stravinski: Slavuj, scenska izvedba Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološki fakultet (bez dokumenta)

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr