Nagrađeni radovi, 2008./09. akademska godina


Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Daniela Jakšić Citotoksičnost nekih furofuranskih prekursora biosinteze aflatoksina Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Anđela Žic i Tomislav Pavičić IMUNOMODULACIJSKO DJELOVANJE GALEKTINA-3 NA LJUDSKE MAKROFAGE Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Tomislav Šmuc Kiselo-bazna svojstva Mn(III) meso-tetrakis((N-butil)piridin-2-il) porfirina u vodenom mediju Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Nikica Grošinić REAKTIVNOST BENZHIDRILDIMETILSULFONIJEVIH SOLI U 60% -TNOM I 80% -TNOM VODENOM METANOLU Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Vladimira Kutnjak Točnost hematološke analize krvi pupkovine Farmaceutsko-biokemijski fakultet pregled
Marta Kelava, Marijan Koprivanac Djelovanje gemfibrozila na oksidativni stres u tkivima srca i jetre Wistar i Fischer štakora Medicinski fakultet pregled
Janko Orešković, Radovan Prijić Fizikalne osobine novog modela cerebrospinalnog likvora Medicinski fakultet pregled
Ivan Paladin KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA OBILJEŽJA MORFOLOGIJE DENDRITA U SUBPOPULACIJA PROJEKCIJSKIH NEURONA INFRAGRANULARNIH SLOJEVA PREFRONTALNOG KORTEKSA U ČOVJEKA Medicinski fakultet pregled
Dino Papeš, Ivan Obad Procjena profesionalne izloženosti djelatnika ginekološko-porodničkih odjela infekcijama koje se prenose krvlju Medicinski fakultet pregled
Joško Miše Učinci inhibitora signalnih puteva Ras/Raf/MEK/ERK i PI3K/Akt/mTOR na diferencijaciju leukemijskih stanica potaknutu s PMA Medicinski fakultet pregled
Andro Stipetić, Jelena Paliska Kolorimetrijska prosudba učinkovitosti različitih postupaka izbjeljivanja zubi Stomatološki fakultet pregled
Ana Novačić i Željana Matošić Stupanj oralne higijene i dentalnog staha u djece predškolske dobi Stomatološki fakultet pregled
Vedran Radujković Utjecaj epigenetskog lijeka 5-azacitidina na diferencijaciju embrionalne mandibule štakora u izotransplantatu Stomatološki fakultet pregled
Lana Pađen i Ivana Sadarić Izrada vrsno specifičnih početnica za umnažanje mitohondrijske DNA divljih životinja Hrvatske Veterinarski fakultet pregled
Kristina Jalšić Kinetika DNK soja CVI 988 virusa Marekove bolesti u plućima i koštanoj srži nakon parenteralne primjene jednodnevnim pilićima Veterinarski fakultet pregled
Katarina Špiranec Određivanje osjetljivosti ovaca hrvatske izvorne pasmine dalmatinska pramenka na grebež (scrapie) analizom gena prp za prionski protein Veterinarski fakultet pregled
Iris Marinković Povezanost metabolizma masnih tvari i magnezija u krava tijekom kasne gravidnosti i rane laktacije Veterinarski fakultet pregled

Područje biotehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Štefica Janković IZOLACIJA I KARAKTERIZACIJA AUTOHTONE POPULACIJE ENTEROKOKA IZ ISTARSKOG SIRA Agronomski fakultet pregled
Marko Musulin, Božidar Nikšić, Saša Prđun Morfološke osobine šljuke bene (Scolopax rusticola L.) Agronomski fakultet pregled
Maja Žulj Retrotranspozoni kao molekularni markeri u identifikaciji sorata vinove loze Agronomski fakultet pregled
Bože Vidić, Tomislava Vukušić Utjecaj ultrazvuka visokog intenziteta na reološka, termofizikalna i teksturalna svojstva škroba tapioke i pšenice Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Ana Bajić TRANSFORMACIJA I KARAKTERIZACIJA KVASCA Dekkera bruxellensis Prehrambeno-biotehnoloski fakultet pregled
Mario Dukić Utjecaj liofilizacije i mikroinkapsulacije na funkcionalnost probiotičkih bakterija kao živih lijekova Prehrambeno-biotehnološki fakultet pregled
Magdalena Ađić; Josipa Paleka Doprinos optimizaciji režima modifikacije drva limunskom kiselinom Šumarski fakultet pregled

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Maja Višek, Marija Skendrović, Jelena Rosić Stigmatizacija počinitelja kaznenih djela Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet pregled
Jasena Kukavčić Mjere monetarne politike za ograničavanje rasta plasmana i inozemnog zaduživanja Ekonomski fakultet pregled
Vjekoslav Dalić Analiza uvođenja virtualne infrastrukture te studija isplativosti implementacije unutar obrazovnih ustanova Fakultet organizacije i informatike pregled
Tomislav Fotak, Mario Karlovčec Autentikacija osobe primjenom minimalno razapinjućih stabala na dvodimenzionalnu sliku dlana Fakultet organizacije i informatike pregled
Sanja Hajdinjak, Gorana Mišić Iskorištavanje pretpristupnih fondova Europske unije: problem administrativnih kapaciteta u Hrvatskoj Fakultet političkih znanosti pregled
Tina Lončar Politička misao i kritika čovječanstva Jonathana Swifta kroz Gulliverova putovanja Fakultet političkih znanosti pregled
Ajana Low Ispitivanje izraženosti predrasude prema Romima u periodima različite zastupljenosti Roma u hrvatskim medijima Filozofski fakultet pregled
Matija Dronjić Predaje o zakopanom blagu na području Velebitskog podgorja Filozofski fakultet pregled
Mislav Cimperšak, Marija Tkalec Utvrđivanje optimalnog postupka za raspršeno grupiranje dokumenata jednim prolaskom Filozofski fakultet pregled
Marijo Možnik KINEMATIČKA UVJETOVANOST EFIKASNOSTI IZVEDBE ELEMENTA „MOZNIK“ Kineziološki fakultet pregled
Dinka Milković Percepcija interferencije obiteljske i poslovne uloge zaposlenika Kaznionice u Požegi Pravni fakultet pregled
Lana Knežević Institucija sigurne kuće i zaštita žena žrtava nasilja u obitelji i intimnim vezama u Hrvatskoj - Kako prebroditi probleme u radu i implementirati dobru praksu međunarodne zajednice Pravni fakultet pregled
Ema Menđušić Škugor Pravna zaštita djece od tjelesnog kažnjavanja u obitelji Pravni fakultet pregled
Ivo Dobrašin Teorijske postavke i osnovni modeli ekonomije prava Pravni fakultet pregled
Vedran Kelemen, Sanja Kolaković Zašto djeca ne vježbaju - razlike u motivaciji prema vježbanju i poticajnom ozračju kod vježbanja između djece sportaša i djece nesportaša Učiteljski fakultet pregled

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Iva Pavić Glasnici hrvatskoga književnoga jezika u palatografskoj analizi Filozofski fakultet pregled
Siniša Bosanac, Dora Lukin, Petra Mikolić Kognitivni pristup značenjima umanjenica: Značenjska analiza hrvatskih umanjenica Filozofski fakultet pregled
Kristina Kegljen Ne poklanjaj srce divljim stvorovima Filozofski fakultet pregled
Jakša Bilić Postanje eolskih dijalekata Filozofski fakultet pregled
Kristina Šekrst Prolegomena dekonstrukciji leksičkih kategorija Filozofski fakultet pregled
Lana Ciboci Bolonjski proces i visoko školstvo medijskim očima Hrvatski studiji pregled

Područje prirodnih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Nina Marn Morfološka varijabilnost rakova vrste Austropotamobius torrentium na području Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje Prirodoslovni-matematički fakultet - Biološki odsjek pregled
Matija Meseljević Utjecaj makrofita na bioraznolikost plitkih jezera Prirodoslovno-matematički fakultet - Biološki odsjek pregled
Inga Patarčić Filogenetska analiza endemičnog školjkaša Congeria kusceri Bole, 1962 (Dreissenidae, Bivalvia) Prirodoslovno-matematički fakultet - Biološki odsjek pregled
Jan Harapin Karakterizacija Ty3/gypsy retrotranspozona iz vrste Anemone hortensis L. Prirodoslovno-matematički fakultet - Biološki odsjek pregled
Petra Dolenec, Tanja Šinko Molekularno određivanje spola ptica na temelju razlika CHD-W i CHD-Z gena Prirodoslovno-matematički fakultet - Biološki odsjek pregled
Ana Bonaca Difuzne spektralne vrpce međuzvjezdane tvari: optički spektar proflavina Prirodoslovno-matematički fakultet - Fizički odsjek pregled
Marko Grba Kritika standardne interpretacije kvantne teorije Prirodoslovno-matematički fakultet - Fizički odsjek pregled
Kristijan Ružman, Ivan Smiljanić, Miran Stojnić Utjecaj gustoće prometa i meteoroloških čimbenika na koncentraciju PM1.0 čestica u zraku Prirodoslovno-matematički fakultet - Geofizički odsjek pregled
Karmen Babić i Petra Mikuš Veza između smorca i kumulonimbusa ljeti nad Istrom Prirodoslovno-matematički fakultet - Geofizički odsjek pregled
Anita Ciganović, Valentina Valjak Ekološka poljoprivreda Hrvatske: problemi i mogućnosti razvoja Prirodoslovno-matematički fakultet - Geografski odsjek pregled
Jelena Radošević NAPETOST POVRŠINE VODENIH OTOPINA: UTJECAJ pH I SUPROTNO NABIJENIH POLIELEKTROLITA Prirodoslovno-matematički fakultet - Kemijski odsjek pregled
Alen Lančić, Nino Antulov-Fantulin Širenje epidemija na kompleksnim mrežama – teorijski modeli i računalne simulacije Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odsjek pregled

Područje tehničkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mihovil Stojanović GRAD DRNIŠ - PROSTORNI RAZVOJ Arhitektonski fakultet pregled
Andrea Šimić Idejno arhitektonsko urbanističko rješenje osnovne škole u Središću Arhitektonski fakultet pregled
Danijel Vinko ZELENI MUZEJ ARHITEKTURE Arhitektonski fakultet pregled
Vana Jeličić Modifikacija protokola ZigBee za energetski učinkovit i pouzdan prijenos slike u bežičnim multimedijskim mrežama osjetila Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Krunoslav Ivešić i Maša Grbac Podrška za kvalitetu usluge i terećenje naprednih telekomunikacijskih usluga u višemedijskom podsustavu zasnovanom na internetskom protokolu Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Luka Vrdoljak Pružanje grupno orijentiranih telekomunikacijskih usluga primjenom semantičkog rasuđivanja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Kristian Hengster Movrić Upravljanje formacijama bazirano na višedimenzionalnim dinamičkim sustavima Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Nenad Katanić, Vedran Ivanac, Goran Kopčak WildLife Observer - programska potpora praćenju divljih životinja Fakultet elektrotehnike i računarstva pregled
Maja Biočić, Katica Miholić Kristalizacija glicina u sušioniku s raspršivanjem Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Petra Sabljić i Una Radulović METODE PROVEDBE ŠARŽNE KRISTALIZACIJE IZ OTOPINE Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Nataša Perin SINTEZA I SPEKTROSKOPSKA KARAKTERIZACIJA INTERAKCIJE S ct-DNA NOVIH AMINO-BENZIMIDAZO[1,2-a]KINOLINA Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Dijana Drljača, Marina Mrđa ULTRAZVUČNA EKSTRAKCIJA EPIKATEHINA I PROCIJANIDINA B2 IZ ČOKOLADE Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Katica Visković Utjecaj kalcijevih iona na stabilizaciju α-amilaze pri hidrolizi škroba Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije pregled
Ida Midžić Primjena formalne gramatike u razvoju proizvoda Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marko Dimnjašević, Mario Kozina, Vedran Polović Rasplinjavanje biomase Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Marko Fadljević Utjecaj debljine ploče na vrijednosti faktora intenzivnosti naprezanja duž 3-D ravne fronte pukotine Fakultet strojarstva i brodogradnje pregled
Andrea Crnković i Ante Barišić Optimalne putanje satelita za satelitski podržane servise na teritoriju Republike Hrvatske Geodetski fakultet pregled
Damir Kolić, Tomislav Šimunović EKONOMSKE I EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE ENERGETSKI UČINKOVITE GRADNJE Građevinski fakultet pregled
Jelena Dasović Konkurentnost obnovljivih izvora energije nuklearnoj energiji u Hrvatskoj Građevinski fakultet pregled
Ivana Križanović, Josip Begić Porozni betonski kolnik Građevinski fakultet pregled
Nenad Bijelić Praćenje transformacije cementnih kompozita iz pseudo-viskoznog u kruto stanje elastičnim valovima Građevinski fakultet pregled
Paula Yadranka Žitinski Elias, Tamara Tomašegović Djelovanje razvijača na vlaženje slobodnih površina ofsetnih tiskovnih formi Grafički fakultet pregled
Davorin Horvatinec RAČUNALNO GEOLOŠKO MODELIRANJE GORNJEPANONSKIH NAFTNO-PLINSKIH LEŽIŠTA U SAVSKOJ DEPRESIJI Rudarsko-geološko-naftni fakultet pregled
Adriana Štimac Djela Sol LeWitta i Petra Barišića kao poticaj u kreiranju tekstila za interijere Tekstilno-tehnološki fakultet pregled
Laura Potrović Tijelo kao slika: transfiguracija medija Tekstilno-tehnološki fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Irena Škorić Film Rastanak Akademija dramske umjetnosti pregled
Ivan Kelava Marin Držić u Veneciji Akademija dramske umjetnosti pregled
Andrea Zrno Idejno rješenje skulpture za atrij Filozofskog fakulteta u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti pregled
Nevena Petra Piližota U stanju nastajanja Akademija likovnih umjetnosti pregled
Ana Kuštrak i Marija Saraga Analiza skladateljskih postupaka u djelima iz kasnog stvaralačkog razdoblja Igora Stravinskog Muzička akademija (bez dokumenta)
Aljoša Jurinić Igor Stravinski: koncert za klavir i puhački orkestar, koncert sa Simfonijskim orkestrom Oružanih snaga RH, 4. travnja 2009., HGZ (klavir) Muzička akademija (bez dokumenta)
Martina Burger Za izvedbu "Requiema" G. Faurea (sopran) Muzička akademija (bez dokumenta)

Posebna Rektorova nagrada

Područje biomedicine i zdravstva

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ana Jadrijević, Zrinka, Fabris, Alen Babacanli, Aiša Abo Saleh i Vanja Crnica Bolnica za medvjediće Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Marko Lukić, Davorka Čapalija, Marko Mance i Ivan Svaguša petogodišnja statistika kliničkih razmjena IFMSA-e organiziranih od strane udruge CroMSIC Medicinski fakultet (bez dokumenta)
Željana Matošić, Vedran Šantak, Ena Vuletić, Ana Novačić, Juraj Turčin, Bruna Šuligoj, Mihovil Gregurić Bajza, Maja Sabalić Projekt Zubić Vila Stomatološki fakultet (bez dokumenta)

Područje društvenih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Matej Matošin et al. Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki - studentski znanstveno-istraživački projekt i monografija Filozofski fakultet (bez dokumenta)
Ozren Kobsa, Hrvoje Ivić, Nina Kuzik, Zrinka Salaj i Tena Tomek Moot court natjecanje Pravni fakultet (bez dokumenta)
Vanda Jakir, Branka Marušić, Tomislav Krmek i Jelena Praštalo osvojeno 3. mjesto na natjecanju iz prava Europske unije Central and East European Moot Court Competition održanom u Kijevu od 1. do 4. svibnja 2009. Pravni fakultet (bez dokumenta)
Klub studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu Osvojeno treće mjesto na Trećem regionalnom studentskom natjecanju iz ljudskih prava Pravni fakultet (bez dokumenta)

Područje humanističkih znanosti

Autori Naslov Sastavnica Rad
Mario Kikaš, Marija Krnić, Monika Drahotuski ''Sukobi'' na teorijskoj pozornici Filozofski fakultet pregled

Umjetničko područje

Autori Naslov Sastavnica Rad
Ansambl udaraljki Muzičke akademije biNg bang Ansambl udaraljki Muzičke akademije biNg bang Muzička akademija (bez dokumenta)

Upute za unos podataka
Za sva pitanja možete se javiti na email: amihalic@unizg.hr