Prijava za stipendiju Sveučilište u Zagrebu


Dobrodošli u sustav aplikacija Stipendije.

Obavijest

Poštovani studenti,

Ako Vam prilikom prijave za stipendiju nisu vidljivi podatci iz sustava ISVU, molimo Vas da se javite na mail stipendije@unizg.hr s korisničkom oznakom svog AAI kako bismo Vam omogućili ručni unos podataka potrebnih za prijavu (najčešće kod studenata koji su ostvarili prijelaz sa studija izvan Sveučilišta u Zagrebu ili kod studenata diplomskih studija koji su završili prijediplomski studij na visokom učilištu koji nije u sastavu Sveučilišta u Zagrebu).

Ručni unos podataka možete zatražiti i ako smatrate da Vam sustav pogrešno prikazuje broj ECTS bodova (stečenih do 30. rujna 2023.), prosjek ocjena (svih položenih ispita do 30. rujna 2023.) ili neki drugi podatak potreban za stjecanje bodova prema kriterijima navedenima u Natječaju.

Aplikacija za prijavu za stipendije prikazuje prosjek i položene ECTS bodove do 30. 9. 2023. za razliku od Studomata koji Vam prikazuje trenutni prosjek i broj ECTS-a što uključuje i ispite i ocjene nakon 30.9. 2023. (što se prema Natječaju za stipendije ne računa). Ako želite prekontrolirati izračun Vašega prosjeka koji Vam prikazuje aplikacija, zbrojite sve ocjene iz ispita do 30.9. 2023. te podijelite s brojem položenih ispita (koji se ocjenjuju) do tog datuma. Također, zbrojite i ECTS bodove koje ste stekli do 30.9.2023.

Napominjemo da za prijavu u A kategoriji morate biti u 10% najboljih studenta u trenutku objave Natječaja. Taj podatak u ISVU sustavu označava studentska služba (referada) sastavnice Sveučilišta u Zagrebu na kojoj studirate i to prema propisanim kriterijima sastavnice. U slučaju da u sustavu niste označeni kao rangirani u 10% najboljih, aplikacija Vam neće dozvoliti prijavu u A kategoriju, a ako smatrate da imate taj status, molimo Vas da se obratite Vašoj studentskoj službi (referadi) koja će provjeriti je li došlo do greške.

Za prijavu u D kategoriji kandidati prve godine prijediplomskog ili integriranog studija dužni su priložiti presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole.

Za predaju zahtjeva za stipendiju potrebno je dohvatiti obrazac koji se automatski generira iz ISVU sustava, te dopuniti podacima koji nedostaju. Nakon što predate prijavu moći ćete je pregledati, te dopuniti potrebnom dokumentacijom. Na stranici za pregled također možete ponoviti predavanje prijave ako to želite. Pri tome, vodite računa da će, ako ponovno predajete prijavu, svi podaci iz prethodne prijave biti obrisani, i prijavu morate napraviti ispočetka.

Niste ulogirani. Molimo prijavite se u aplikaciju kako bi nastavili.

AAI@edu.hr login