Doktorske promocije

Svečane promocije doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Svečano promoviranje doktora znanosti nastavak je tradicije započete još potkraj 1877. godine prvom javnom promocijom doktora u novijoj povijesti Sveučilišta.

Težnja je ove ustanove, kako u najranijoj povijesti tako i danas, otvoriti najviše akademske razine širokoj javnosti, a zatim istaknuti potrebu i obvezu da zajedno s drugim nacionalnim istraživačkim potencijalima u međunarodnom okružju i natjecanju istodobno pridonese globalnim spoznajnim razinama te osigura gospodarski i društveni napredak zemlje.

U povodu svečanih promocija tiskaju se knjige doktora znanosti koje sadržavaju cjeloviti prikaz disertacija ostvarenih na Sveučilištu u Zagrebu. Promoviranim doktorima uručuju se posebno izrađene doktorske medalje.

Na aversu medalje nalaze se utisnute tri reljefne knjige koje simbolički tvore tri stepenice – stupnja studija (preddiplomski, diplomski i doktorski studij), a na vrhu upisano je ime doktoranda. Polirani vanjski rub s tekstom PROMOTIO DOCTORIS SCIENTIARUM i oznakom godine promocije simbol je završnog i zatvorenog ciklusa studiranja.Revers medalje reljefni je znak Sveučilišta u Zagrebu odnosno znak Sveučilišta na kojem su doktorandi doktorirali, a rubno tekst DOCTORES SCIENTIARUM UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGRABIENSIS.

Kandidati se u svečanim odorama (togama) u povorci kreću od Rektorata do Hrvatskoga narodnog kazališta, gdje se održavaju svečane promocije.